HOTĂRÂRE nr.84 din 14 februarie 2012
pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea si funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului și pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 966/2011 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare, a structurii instituțiilor de învățământ superior, a domeniilor și programelor de studii universitare acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu, a locațiilor geografice de desfășurare, a numărului de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învățământ sau limbă de predare, precum și a numărului maxim de studenți care pot fi școlarizați

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.84 din 14 februarie 2012
Emitent: Guvern
Cu functie: de modificare
Publicare: M.Of. nr. 122/20 feb. 2012
Functie activa:
Modifică: H.G. nr.536/2011 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului (abrogat prin H.G. nr.185/2013)
- modifică anexa nr. 3
  H.G. nr.966/2011 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare, a structurii instituțiilor de învățământ superior, a domeniilor și programelor de studii universitare acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu, a locațiilor geografice de desfășurare, a numărului de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învățământ sau limbă de predare, precum și a numărului maxim de studenți care pot fi școlarizați (abrogat prin H.G. nr.707/2012)
- modifică anexa nr. 2


Sâmbătă, 24 februarie 2024, 04:19

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.