ORDIN nr.261 din 24 februarie 2012
al ministrului finanțelor publice privind aprobarea contractării de către Ministerul Finanțelor Publice a unui împrumut pe piețele externe de capital, prin redeschiderea emisiunii de obligațiuni din data de 7 februarie 2012, denominată în dolari SUA, cu maturitate de 10 ani și cupon 6,750%, în sumă de minimum 500 milioane dolari SUA si maximum 1.000 milioane dolari SUA, în cadrul Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat pe termen mediu "Global Medium Term Notes" și desemnarea administratorilor tranzacției

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.261 din 24 februarie 2012
Emitent: Ministerul Finanțelor Publice
Publicare: M.Of. nr. 135/27 feb. 2012
Temei legal:
  O.U.G. nr.64/2007 privind datoria publică
  H.G. nr.1.470/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică
pct. 4.1.a), b)2 pct.5 și 12
  H.G. nr.34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice
art. 10 alin. (4)
  H.G. nr.1.264/2010 pentru aprobarea programului-cadru de emisiuni de titluri de stat pe termen mediu "Medium Term Notes"
art.3
Functie activa:
Trimitere la: O.U.G. nr.64/2007 privind datoria publică
  L. nr.109/2008 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică


Marți, 21 martie 2023, 15:42

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.