HOTĂRÂRE nr.101 din 28 februarie 2012
pentru aprobarea Normelor metodologice privind înființarea, organizarea și funcționarea inspecției economico-financiare

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.101 din 28 februarie 2012
Emitent: Guvern
Cu functie: de abrogare
Publicare: M.Of. nr. 148/6 mar. 2012
Temei legal:
  O.U.G. nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora
art. 62
  O.U.G. nr.94/2011 privind organizarea și funcționarea inspecției economico-financiare la operatorii economici
art. 26 alin. (1)
Functie activa:
Abrogă: O. nr.889/2005 al ministrului finanțelor publice privind aprobarea Normelor metodologice pentru aparatul de control financiar al statului din cadrul Ministerului Finanțelor Publice
Trimitere la: L. nr.30/1991 privind organizarea și funcționarea controlului financiar și a Gărzii financiare (abrogata prin O.U.G. nr.94/2011)
  O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală (abrogata prin L. nr.207/2015)
  L. nr.554/2004 LEGEA contenciosului administrativ
  O.U.G. nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora
  H.G. nr.875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora
  O.U.G. nr.94/2011 privind organizarea și funcționarea inspecției economico-financiare la operatorii economici


Duminică, 21 iulie 2024, 13:15

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.