HOTĂRÂRE nr.215 din 20 martie 2012
privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2012-2015, a Inventarului măsurilor preventive anticorupție și a indicatorilor de evaluare, precum și a Planului național de acțiune pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție 2012-2015

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.215 din 20 martie 2012
Emitent: Guvern
Publicare: M.Of. nr. 202/27 mar. 2012
Functie activa:
Trimitere la: L. nr.15/1968 Codul Penal al României (abrogata prin L. nr.187/2012)
  L. nr.29/1968 Codul de procedură penală (abrogata prin L. nr.255/2013)
  L. nr.11/1991 privind combaterea concurenței neloiale
  L. nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public
  L. nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
  L. nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
  L. nr.251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției
  L. nr.303/2004 privind statutul magistraților (abrogata prin L. nr.303/2022)
  L. nr.317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii (abrogata prin L. nr.305/2022)
  L. nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
  L. nr.571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii (abrogata prin L. nr.361/2022)
  H.C.S.M. nr.328/2005 pentru aprobarea Codului deontologic al judecătorilor și procurorilor
  L. nr.334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale
  O.G. nr.14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului
  H.G. nr.749/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale (abrogat prin H.G. nr.10/2016)
  H.G. nr.1.346/2007 privind aprobarea Planului de acțiune pentru îndeplinirea condiționalităților din cadrul mecanismului de cooperare și verificare a progresului realizat de România în domeniul reformei sistemului judiciar și al luptei împotriva corupției
  O.U.G. nr.34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
  H.G. nr.79/2010 privind înființarea Comisiei de monitorizare a progreselor înregistrate de România în domeniul reformei sistemului judiciar și luptei împotriva corupției
  L. nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative
  O.U.G. nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora


Duminică, 16 iunie 2024, 21:42

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.