HOTĂRÂRE nr.7 din 29 martie 2012
privind aprobarea Normei nr. 5/2012 pentru modificarea Normei nr. 11/2008 privind colectarea contribuțiilor individuale ale participanților la fondurile de pensii administrate privat

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.7 din 29 martie 2012
Emitent: Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private
Cu functie: de modificare
Publicare: M.Of. nr. 227/4 apr. 2012
Rectificare: M.Of. nr. 242/10 apr. 2012
Temei legal:
  L. nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat
art. 41 lit. f), art. 46 alin. (1)
  O.U.G. nr.50/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private
art. 16, art. 21, art. 22, art. 23 lit. f), art. 24 lit. c)
  L. nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (abrogata succesiv prin L. nr.127/2019, L. nr.360/2023)
art. 4 și art. 23
  O.U.G. nr.98/2011 pentru modificarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor administrate privat
art. II și III
Functie activa:
Modifică: H. nr.11/2008 pentru aprobarea Normei nr. 5/2008 privind obligațiile de raportare și transparență în sistemul pensiilor facultative
Trimitere la: L. nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat
  O.U.G. nr.50/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private
  L. nr.313/2005 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private
  H.G. nr.16/2009 pentru stabilirea modelului ștampilelor care se folosesc la alegerile locale parțiale din perioada 2009-2012
  L. nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (abrogata succesiv prin L. nr.127/2019, L. nr.360/2023)
  H.G. nr.233/2011 privind atribuțiile, organizarea și funcționarea caselor de pensii sectoriale (abrogat prin H.G. nr.144/2016)
  O.U.G. nr.98/2011 pentru modificarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor administrate privat
Functie pasiva:
Rectificare: M.Of. nr. 242/10 apr. 2012


Miercuri, 12 iunie 2024, 17:21

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.