ORDIN nr.M.30 din 21 martie 2012
al ministrului apărării naționale pentru aprobarea Instrucțiunilor privind recrutarea, selecția, formarea profesională și evoluția în cariera militară în Armata României

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.M.30 din 21 martie 2012
Emitent: Ministerul Apărării Naționale
Cu functie: de modificare, de abrogare
Publicare: M.Of. nr. 229/5 apr. 2012
Temei legal:
  L. nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare
art. 36 alin. 1 lit. d), e) și g)
  L. nr.346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării
art. 33 alin. (1)
  L. nr.384/2006 privind statutul soldaților și gradaților voluntari
art. 2 alin. (2) și (3), art. 11
  L. nr.446/2006 privind pregătirea populației pentru apărare
art. 12 alin. (1)
  L. nr.1/2011 LEGEA educației naționale
art. 41, art. 176 alin. (5)
  H.G. nr.106/2011 pentru aprobarea Ghidului carierei militare
art. 1 alin. (2), art. 6 alin. (1), art. 27, art. 30
Functie activa:
Abrogă: O. nr.M.132/2009 al ministrului apărării naționale pentru aprobarea Normelor de selecționare a candidaților pentru admiterea la cursul de formare a ofițerilor și subofițerilor în activitate, pe filiera indirectă
totodata, abrogă:
O. nr.M. 57/2011 al ministrului apărării naționale pentru modificarea Normelor de selecționare a candidaților pentru admiterea la cursul de formare a ofițerilor și subofițerilor în activitate, pe filiera indirectă, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M. 132/2009
Modifică: O. nr.M.39/2010 al ministrului apărării naționale privind aprobarea Instrucțiunilor de aplicare în Ministerul Apărării Naționale a prevederilor Legii nr. 384/2006 privind statutul soldaților și gradaților voluntari
Functie pasiva:
Modificat: O. nr.M.57/2015 al ministrului apărării naționale pentru modificarea și completarea unor instrucțiuni din Ministerul Apărării Naționale privind recrutarea și selecția candidaților pentru profesia militară și menținerea în activitate a soldaților și gradaților profesioniști
  O. nr.M.136/2016 al ministrului apărării naționale pentru modificarea și completarea Instrucțiunilor privind recrutarea, selecția, formarea profesională și evoluția în cariera militară în Armata României, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.30/2012
  O. nr.M.17/2017 al ministrului apărării naționale pentru abrogarea și suspendarea unor prevederi din actele normative specifice care reglementează domeniul resurselor umane, precum și pentru aplicarea limitată a regulilor temporare de evoluție în cariera militară
  O. nr.M.63/2017 al ministrului apărării naționale pentru modificarea și completarea Instrucțiunilor privind recrutarea, selecția, formarea profesională și evoluția în cariera militară în Armata României, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.30/2012
  O. nr.M.124/2017 al ministrului apărării naționale pentru aprobarea Instrucțiunilor privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofițerilor, al maiștrilor militari sau al subofițerilor, în vederea încadrării unor funcții de execuție din structurile Ministerului Apărării Naționale
  O. nr.M.8/2018 al ministrului apărării naționale pentru modificarea și completarea Instrucțiunilor privind recrutarea, selecția, formarea profesională și evoluția în cariera militara în Armata României, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.30/2012, precum și pentru instituirea unor reguli temporare de evoluție in cariera militară
  O. nr.M.41/2018 al ministrului apărării naționale pentru modificarea și completarea Instrucțiunilor privind recrutarea, selecția, formarea profesională și evoluția în cariera militara în Armata României, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.30/2012
  O. nr.M.48/2018 al ministrului apărării naționale pentru modificarea, completarea, abrogarea și suspendarea prevederilor unor acte normative specifice de reglementare a domeniului managementului resurselor umane
  O. nr.M.225/2018 al ministrului apărării naționale pentru modificarea și completarea prevederilor unor acte normative specifice de reglementare a domeniului managementului resurselor umane, precum și pentru instituirea unor reguli temporare de evoluție în cariera militară
  O. nr.M.217/2019 al ministrului apărării naționale pentru aprobarea condițiilor și criteriilor de recrutare, precum și a instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea sistemului de recrutare, selecție și formare profesională inițială a candidaților la profesia militară
  O. nr.M.57/2021 al ministrului apărării nationale pentru completarea Instructiunilor privind recrutarea, selectia, formarea profesională si evolutia în cariera militară în Armata României, aprobate prin Ordinul ministrului apărării nationale nr. M.30/2012 si pentru modificarea Normelor privind organizarea si functionarea sistemului de ierarhizare si selectie în vederea evolutiei în carieră a cadrelor militare, aprobate prin Ordinul ministrului apărării nationale nr. M.69/2015
  O. nr.M.78/2021 al ministrului apărării nationale pentru modificarea si completarea Instructiunilor privind recrutarea, selectia, formarea profesională si evolutia în cariera militară în Armata României, aprobate prin Ordinul ministrului apărării nationale nr. M.30/2012
  O. nr.M.130/2021 al ministrului apărării nationale pentru modificarea si completarea Instructiunilor privind recrutarea, selectia, formarea profesională si evolutia în cariera militară în Armata României, aprobate prin Ordinul ministrului apărării nationale nr. M.30/2012


Miercuri, 08 februarie 2023, 11:53

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.