HOTĂRÂRE nr.260 din 3 aprilie 2012
pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 341/2007 pnvind intrarea în categoria înalților funcționari publici, managementul carierei și mobilitatea înalților funcționari publici

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.260 din 3 aprilie 2012
Emitent: Guvern
Cu functie: de modificare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 237/9 apr. 2012
Functie activa:
Modifică: H.G. nr.341/2007 privind intrarea în categoria înalților funcționari publici, managementul carierei și mobilitatea înalților funcționari publici (abrogat prin O.U.G. nr.121/2023)
- modifică art. 6 alin. (2), art. 7, art. 8 alin. (3), art. 11; introduce alin. (21) la art. 6; abrogă art. 5 alin. (3), art. 36, art. 68, art. 69
Functie pasiva:
Abrogat: O.U.G. nr.121/2023 Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum si pentru modificarea art. III din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 191/2022 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ
odata cu:
H.G. nr.341/2007 privind intrarea în categoria înalților funcționari publici, managementul carierei și mobilitatea înalților funcționari publici


Duminică, 03 martie 2024, 23:51

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.