ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.16 din 8 mai 2012
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.16 din 8 mai 2012
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.132/2012 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 126/2012
Cu functie: de modificare
În vigoare: Intră în vigoare la: 10.05.2012
Publicare: M.Of. nr. 314/10 mai. 2012
Rectificare: M.Of. nr. 332/16 mai. 2012
Functie activa:
Modifică: L. nr.7/1996 LEGEA cadastrului și a publicității imobiliare
- modifică art. 3 alin. (1), (6) și (7), art. 8 alin. (1), (7), (13) și (15), art. 10 alin. (2), art. 64 alin. (1) și (4)
  L. nr.90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
- modifică art. 3 alin. (3)
  O.G. nr.63/2001 privind înființarea Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C.
- modifică art. 1 alin. (1), art. 5, art.7; abrogă art. 3
  O.U.G. nr.25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului (abrogata prin O.U.G. nr.121/2021)
- modifică art. 1 alin. (1) lit. c); introduce lit. a1) - a3) la art. 2 alin. (1); abrogă art. 1 alin. (1) lit. d) și i), art. 2 alin. (2) și (3)
  O.G. nr.4/2010 privind instituirea Infrastructurii naționale pentru informații spațiale în România
- modifică art. 21; introduce lit. l1) la art. 1 alin. (2); sintagma „Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, prin Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară" se înlocuiește cu sintagma „Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară"
Trimitere la: L. nr.82/1991 Legea contabilității
Functie pasiva:
Rectificare: M.Of. nr. 332/16 mai. 2012
Aprobată cu modificări: L. nr.132/2012 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 16/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale
- modifică art. VI; completează art. VII; introduce art. XIV - XVI
Modificată: O.U.G. nr.96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative
- abrogă art. V


Marți, 05 decembrie 2023, 13:22

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.