ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.24 din 6 iunie 2012
pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.24 din 6 iunie 2012
Emitent: Guvern
Aprobata prin: L. nr.202/2012 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 296/2012
Cu functie: de modificare
În vigoare: Prin derogare de la dispozițiile art 4 alin. (2) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art. I intră în vigoare la 1 iulie 2012, cu excepția: a) pct. 9-14 care intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2013; b) pct. 21-25 care intră în vigoare la data de 1 august 2012.
Publicare: M.Of. nr. 384/7 iun. 2012
Functie activa:
Modifică: L. nr.571/2003 privind Codul fiscal (abrogata prin L. nr.227/2015)
- modifică art. 201 alin. (1) lit. a) pct. 2, art. 201 alin. (1) lit. b) pct. 4, art. 201 alin. (5), art. 21 alin. (3) lit. n), art. 21 alin. (4) lit. t)., art. 48 alin. (7) lit. l1), art. 66 alin. (51) și (6), art. 67 alin. (3) lit. a), art. 1451, art. 152 alin. (1), (2) și (5)-(7), art. 153 alin. (9) lit. d)-g), art. 1531 alin. (11), art. 1561 alin. (6), art. 1563 alin. (4) și (5), art. 2961 alin. (2) lit. a), art. 2961 alin. (3); introduce lit. a1) la art. 201 alin. (4), lit. m) la art. 22 alin. (1), alin. (16) la art. 94, lit. a1) la art. 20628 alin. (4), alin. (14)-(26) la art. 20669, lit. n)- p) la art. 2961 alin. (1); abrogă art. 66 alin. (5), art. 83 alin. (21), Capitolul V al titlului V cu art. 12428-12441
dispune republicarea
  O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală (abrogata prin L. nr.207/2015)
- introduce alin. (31) la art. 115
  O.U.G. nr.29/2011 privind reglementarea acordării eșalonărilor la plată (abrogata prin L. nr.207/2015)
- introduce art. 151; abrogă art. 3 alin. (2) lit. e) și g)
Functie pasiva:
Aprobată: L. nr.202/2012 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale


Sâmbătă, 03 decembrie 2022, 16:57

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.