ORDONANȚĂ nr.26 din 6 iunie 2012
de urgentă privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative
Contestari

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.26 din 6 iunie 2012
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.16/2013 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 324/2012
Cu functie: de modificare
În vigoare: Intră în vigoare la: 12.06.2012
Publicare: M.Of. nr. 392/12 iun. 2012
Functie activa:
Modifică: L. nr.82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei "Delta Dunării"
- abrogă art. 131
  L. nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe
- modifică art. 15 lit. d); introduce alin. (3) la art. 17
  O.G. nr.25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții "C.N.I." - S.A.
- modifică art. 9
  O.U.G. nr.95/2002 privind industria de apărare (abrogata prin O.U.G. nr.47/2017)
- modifică art. 10 alin. (1)
  O.U.G. nr.107/2002 privind înființarea Administrației Naționale "Apele Române"
- modifică art. 4 alin. (8)
  L. nr.672/2002 privind auditul public intern
- abrogă art. 11 lit. c), art. 12 alin. (6), art. 16 alin. (3)
  O.U.G. nr.84/2003 pentru înființarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administrația Națională a Drumurilor din România"
- modifică art. 11
  O.U.G. nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență
- modifică art. 41, art. 6 alin. (3), art. 8 lit. e), art. 9 lit. f), art. 11 lit. g), art. 13, art. 17 alin. (5); introduce lit. j) la art. 8, lit. k) la art. 9, lit. f) la art. 10, art. 141, art. 172, art. 17_3; abrogă art. 51 alin. (2), art. 15 alin. (1) lit. g)
  O.U.G. nr.74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană și a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare și gestionare a datelor necesare desfășurării politicii comune în domeniul pescuitului și a programului de control, inspecție și supraveghere în domeniul pescuitului și pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbției fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare
- introduce alin. (2) și (3) la art. 19
  O.U.G. nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora
- modifică art. 7 alin. (1), art. 8, art. 17, art. 18 alin. (1), art. 19 alin. (1), art. 23, art. 27, art. 28, art. 45 alin. (4); introduce lit. x) la art. 2 alin. (1)
  O.G. nr.21/2011 privind înființarea Autorității Metropolitane de Transport București (abrogata prin O.U.G. nr.35/2018)
- modifică art. 3, art. 111
Functie pasiva:
Modificată: O.G. nr.11/2012 pentru modificarea art. II alin. (2) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative
- modifică art. II alin. (2) lit. a)
Aprobată cu modificări: L. nr.16/2013 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative
- modifică art. II alin. (2) lit. a), art. IV alin. (1); introduce lit. g) la art.II alin. (2), alin. (11) la art. IV
Modificată: O.U.G. nr.48/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. III alin. (2) lit. a)
  O.U.G. nr.80/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul fondurilor europene
- modifică art. V alin. (3); introduce alin. (31) la art. V
  L. nr.18/2021 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 80/2019 pentru modificarea si completarea unor acte normative în domeniul fondurilor europene
- aprobă cu completări O.U.G. nr. 80/2019
  O.U.G. nr.31/2024 Ordonantă de urgentă privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative
- modifică art. IV alin. (3) lit. a)


Marți, 16 aprilie 2024, 03:38

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.