ORDIN nr.388 din 10 septembrie 1996
privind aprobarea Normelor metodologice in aplicarea prevederilor Legii protectiei muncii nr.90/1996
Descriptori | Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.388 din 10 septembrie 1996
Emitent: Ministerul Muncii și Protecției Sociale
Cu functie: de abrogare
Publicare: M.Of. nr. 249/15 oct. 1996
Functie activa:
Abrogă: O. nr.104/1991 pentru aprobarea Normelor metodologice privind autorizarea functionarii unitatilor din punct de vedere al protectiei muncii
  O. nr.270/1992 privind comunicarea, cercetarea, inregistrarea, raportarea și evidenta accidentelor de munca și a bolilor profesionale
Functie pasiva:
Modificat: H.G. nr.115/2004 privind stabilirea cerințelor esențiale de securitate ale echipamentelor individuale de protecție și a condițiilor pentru introducerea lor pe piață (abrogat prin H.G. nr.305/2017)
  H.G. nr.119/2004 privind stabilirea condițiilor pentru introducerea pe piață a mașinilor industriale (abrogat prin H.G. nr.1.029/2008)
  H.G. nr.752/2004 privind stabilirea condițiilor pentru introducerea pe piață a echipamentelor și sistemelor protectoare destinate utilizării în atmosfere potențial explozive (abrogat prin H.G. nr.245/2016)


Vineri, 03 februarie 2023, 08:06

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.