ORDIN nr.388 din 10 septembrie 1996
privind aprobarea Normelor metodologice in aplicarea prevederilor Legii protectiei muncii nr.90/1996
Fisa actului

Descriptori:

Accident de muncă
clasificare, înregistrare, cercetare
O. nr.388/1996   (M.M.P.S.)
L. nr.90/1996

Autorizație
activitate de
producție/prestare de servicii
O. nr.388/1996   (M.M.P.S.)
L. nr.90/1996

Echipament
acordare
L. nr.90/1996
O. nr.388/1996   (M.M.P.S.)
O. nr.35/1997   (M.M.P.S.)

Mine, cariere
unități, clasificare, criterii, emanații de gaze
O. nr.388/1996   (M.M.P.S.)

Protecția muncii
norme metodologice de aplicare a L. nr. 90/1996
O. nr.388/1996   (M.M.P.S.)

Unități economice
autorizarea funcționării, condiții
O. nr.388/1996   (M.M.P.S.)
vezi:  companii și societăți naționale, societăți comerciale, regii autonome


Joi, 01 decembrie 2022, 18:27

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.