Legea nr.123 din 10 iulie 2012
energiei electrice și a gazelor naturale
Contestari

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.123 din 10 iulie 2012 (organica)
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 246/2012
Cu functie: de modificare, de abrogare
În vigoare: Dispozițiile art. 32 și 127 intră în vigoare la data de 3 martie 2013
Publicare: M.Of. nr. 485/16 iul. 2012
Rectificare: M.Of. nr. 665/21 sep. 2012
Functie activa:
Abrogă: L. nr.19/2012 pentru modificarea art. 3 din Legea gazelor nr. 351/2004
Modifică: L. nr.351/2004 LEGEA GAZELOR
- abrogă legea cu excepția art. 6-10
  L. nr.13/2007 LEGEA energiei electrice
- abrogă legea cu excepția art. 7-11
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.477/2012 pentru promulgarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale
Rectificare: M.Of. nr. 665/21 sep. 2012
Modificată: L. nr.255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală și pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții procesual penale
- modifică, la 1 februarie 2014, art. 187 alin. (2); abrogă art. 187 alin. (7)
  O.U.G. nr.20/2014 privind înființarea Departamentului pentru Privatizare și Administrarea Partid păți ilor Statului, stabilirea unor măsuri de eficientizare a activității de privatizare pentru dezvoltarea în condiții de profitabilitate a activității operatorilor economici cu capital de stat, pentru exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor ce decurg din calitatea de acționar a statului la anumiți operatori economici, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- introduce pct. 581 la art. 100, alin. (11) și (1_2) la art. 104; înlocuiește sintagma "Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri" cu sintagma "Ministerul Economiei"
  O.U.G. nr.35/2014 pentru completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012
- introduce alin. (31) și (32) la art. 177, pct. 351 la art. 194, lit. f) la art. 195 alin. (1) pct. 2
  L. nr.117/2014 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2014 privind exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor ce decurg din calitatea de acționar al statului la Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. și la Societatea Națională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaș și pentru modificarea unor acte normative
- abrogă art. 19 alin. (4)
  L. nr.127/2014 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 și a Legii petrolului nr. 238/2004
- modifică art. 13 alin. (2) lit. b), art. 21 alin. (2), art. 30, art. 31, art. 32 alin. (1) lit. a), art. 32 alin. (2), art. 33 alin. (2) partea introductivă, art. 34, art. 36 alin. (7) lit. g), art. 36 alin. (10), art. 37 denumirea marginală și alin. (1), art. 41, art. 45 alin. (1) lit. a) și c), art. 48 alin. (2) lit. c), art. 57 alin. (1), art. 58 alin. (1) și (2), art. 62 alin. (1) lit. h), art. 93 alin. (1) pct. 38, art. 93 alin. (2) pct. 2 lit a) - d), art. 93 alin. (3) lit. a), art. 100 pct. 18, 26, 30, 32 și 35, art. 100 pct. 61, 72 și 79, art. 102 lit. e), art. 113 alin. (1) și (4), art. 118 alin. (1) și (2), art. 119 pct. 1 lit. e), art. 119 pct. 2 lit. e), art. 119 pct. 3 lit. a), art. 126, art. 127 alin. (1) lit. a), art. 127 alin. (2) lit. a), art. 127 alin. (3), art. 128 denumirea marginală, art. 130 alin. (2) lit. h), art. 131 alin. (1) lit. b), art. 138 alin. (2) lit. f), art. 142 alin. (3), art. 143 alin. (1), art. 145 alin. (3), art. 145 alin. (4), art. 148 alin. (1), art. 150 lit. a), art. 151 alin. (1), (5) și (7), art. 152 alin. (3), titlul cap. VII, art. 155, art. 157, art. 173 alin. (1), art. 174 alin. (4), art. 178 alin. (1) lit. b), art. 178 alin. (2) lit. a), art. 179 alin. (1), art. 179 alin. (2) lit. b) și c), art. 179 alin. (7), art. 181 alin. (3) lit. b), art. 194 pct. 37, art. 195 alin. (1) pct. 2 lit. b) și lit. e); introduce pct 691 și 791 la art. 3, art. 71, lit. h) la art. 10 alin. (2), lit. c) și d) la art. 36 alin. (2), lit. s) la art. 36 alin. (7), alin. (71) la art. 36, alin. (13) și (14) la art. 36, alin. (3) la art. 37, lit. e) și f) la art. 38 alin. (2), art. 441, alin. (11) și (5) la art. 57, lit. h1) - h10) la art. 62 alin. (1), pct. 39-44 la art. 93 alin. (1), lit. d) la art. 93 alin. (2) pct. 1, pct. 371 la art. 100, pct. 451 la art. 100, pct. 801 la art. 100, art. 1021, alin. (9) și (10) la art. 104, lit. g) la art. 119 pct. 1, lit. j) și k) la art. 122 alin. (1), alin. (9) -(14) la art. 125, art. 1261, art. 1262, art. 1271, lit. d1) la art. 130 alin. (1), lit. t)-u) la art. 130 alin. (1), lit. j) la art. 130 alin. (2), alin. (5) la art. 130, lit. e) și f) la art. 131 alin. (1), alin. (11) la art. 131, alin. (3) la art. 131, lit. d1) la art. 138 alin. (1), alin. (3) la art. 138, lit. f) la art. 142 alin. (1), art. 1491, alin. (11) la art. 152, art. 1561, art. 1562, alin. (2) la art. 171, alin. (11) la art. 174, lit. e) la art. 175 alin. (2), art. 1771, lit. a1) la art. 178 alin. (2), lit. k) la art. 179 alin. (2), pct. 361 la art. 194, pct. 41 la art. 194; abrogă art. 6 lit. ș), art. 138 alin. (2) lit. e), art. 179 alin. (2) lit. d), art. 201 alin. (2)
dispune republicarea
  O.U.G. nr.86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. 3 pct. 36, art. 100 pct. 581
  L. nr.227/2015 privind Codul fiscal
- abrogă la 1 ianuarie 2016 art. 12 alin. (13)
  O.U.G. nr.28/2016 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012
- modifică art. 195 alin. (1) pct. 2 lit. d) și e); introduce alin. (3) la art. 143
  O.U.G. nr.64/2016 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012
- modifică art. 124 alin. (1) lit. e), art. 177 alin. (31)-(33), art. 181 alin. (5), art. 194 pct. 351 și art. 195 alin. (1) pct. 2 lit. f); introduce lit. a1) la art. 143 alin. (1) și alin. (34)-(314) la art. 177
  L. nr.203/2016 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012
- modifică art. 3 pct. 4, art. 28 lit. f), art. 36 alin. (1), art. 36 alin. (7) lit. e), art. 43 alin. (3), art. 71 alin. (1) lit. d); introduce pct. 731 la art. 3, alin. (3) la art. 29
  L. nr.167/2018 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012
- modifică art. 51 alin. (2), art. 66, art. 93 alin. (1) pct. 4, 7 și 15, art. 93 alin. (2) pct. 1 lit. c) și d), art. 93 alin. (2) pct. 2 lit. a) - d), art. 93 alin. (3) lit. a) - c), art. 93 alin. (4), art. 98 alin. (1), art. 100 pct. 57, 581, 61 și 79, art. 102 lit. k), l) și n), art. 104 alin. (1), (11) și (12), art. 104 alin. (2), art. 104 alin. (5), art. 118 alin. (1) și (2), art. 119 pct. 1 lit. e), art. 119 pct. 2 lit. e), art. 119 pct. 3 lit. a), art. 121 alin. (1), art. 135, art. 138 alin. (1) lit. k), art. 142 alin. (1) lit. e), art. 143 alin. (1) lit. a1), art. 145 alin. (5), art. 148 alin. (1), art. 148 alin. (2) lit. d), art. 151 alin. (1), (2) și (4), art. 152 alin. (2), la titlul II denumirea cap. VII, art. 157, art. 174 alin. (4), art. 177 alin. (36), (37), (39) și (310), art. 179 alin. (5), art. 194 pct. 1, 2-4, 6, 11,14 și 21, art. 194 pct. 351, art. 195 alin. (1) pct. 1 lit. a) - c), art. 195 pct. 2 lit. a) - e) și art.195 alin. (2) și (3); introduce alin. (10) la art. 71, alin. (6) la art. 57, alin. (11) la art. 58, pct. 41 la art. 93 alin. (1), pct. 45-47 la art. 93 alin. (1), alin. (3) la art. 98, pct. 751, 881 și 891 la art. 100, alin. (8) la art. 1021, alin. (13), (14) și (21) la art. 104, lit. f) la art. 119 pct. 3, lit. d1) și lit. e1) la art. 124 alin. (1), lit. e1) și e2) la art. 130 alin. (1), art. 1301, lit. r) la art. 143 alin. (1), art. 1441, alin. (21) și (22) la art. 146, alin. (11) și alin. (51) la art. 151, alin. (5) la art. 152, alin. (11) la art. 174, alin. (315)-(319) la art. 177, alin. (5) la art. 178, pct. 11, 12, 241 și 42 la art. 194 și alin. (41) la art. 195; abrogă art. 93 alin. (6), art. 100 pct. 27, 451, 46 și 49, art. 102 lit. e), art. 119 pct. 1 lit. g), art. 154, art. 155, art. 177 alin. (34), (35), (38), (313) și (314), art. 194 pct. 41, art. 195 alin. (5) și art. 197
  L. nr.171/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2016 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012
  L. nr.202/2018 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012
- modifică art. 1 alin. (2) lit. a); introduce lit. l) la art. 67
  O.U.G. nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene
- modifică art. 22 alin. (2) lit. d), art. 28 lit. c), art. 55 alin. (1), art. 75 alin. (1) lit. c), art. 104 alin. (7); introduce alin. (11) la art. 22, lit. b1) la art. 28, alin. (4) si (5) la art. 76, pct. 48 la art. 93, alin. (21) la art. 93, alin. (11) - (13) la art. 124, alin. (71) la art. 174, alin. (9) la art. 181, pct. 43 la art. 194, alin. (42) la art. 195; abrogă art. 63 alin. (3)
  O.U.G. nr.19/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. 22 alin. (11), art. 76 alin. (4), art. 104 alin. (7), art. 105, art. 124 alin. (11)-(13), art. 179 alin. (2) lit. b); introduce alin. (8) la art. 79, alin. (61) la art. 104, alin. (6) la art. 178; abrogă art. 181 alin. (9)
Referită de: Decizie nr.27/2019 DECIZIA nr. 27 din 11 noiembrie 2019 (Completul pentru soluționarea recursului în interesul legii)
- art. 12 alin. (2), (3), (5), (6), (8), (10) și (11), art. 14 alin. (3), art. 15 alin. (3), art. 30 alin. (4) și art. 44 alin. (4)
Modificată: O.U.G. nr.1/2020 Ordonantă de urgentă privind unele măsuri fiscal- bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative
- modifică art. 22 alin. (11), art. 22 alin. (2) lit. d), art. 28 lit. b1), art. 76 alin. (5), art. 93 alin. (21), art. 104 alin. (7), art. 124 alin. (11) si (12), art. 179 alin. (2) lit. b) si art. 195 alin. (42); abrogă la data de 30 aprilie 2020 art. 79 alin. (8) si art. 178 alin. (6)
  O.U.G. nr.74/2020 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012
- modifică art. 28 lit. c) si art. 76 alin. (4); introduce alin. (21) la art. 23 si lit. c11) la art. 29 alin. (1)
  O.U.G. nr.106/2020 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, precum și pentru modificarea unor acte normative
- modifică art. 143 alin. (1) lit. a1) și lit. f), art. 176, art. 177 alin. (315) - (317), art. 179 alin. (2) lit. g), art. 194 pct. 241, art. 195 alin. (1) pct. 2 lit. e); introduce lit. o) și p) la art. 102, pct. 242 la art. 194; abrogă art. 143 alin. (1) lit. c) și q), art. 143 alin. (3), art. 177 alin. (318)
  L. nr.155/2020 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 și privind modificarea și completarea altor acte normative
- modifică art. 1 alin. (1) si alin. (2) lit. a), art. 3 pct. 36,48 si 49, art. 4 - 6, art. 10 alin. (1), (2), (4), (5), (6) si (7), art. 12 alin. (12), art. 14, art. 19, art. 21 alin. (2) si (7), art. 23 alin. (8), art. 42 lit. a) si b), art. 44 alin. (1), art. 45 alin. (1) lit.c), art. 46 alin. (2), art. 49 lit. a) si b), art. 51 alin. (5) si (6), art. 62 alin. (1) lit. h5), art. 93 alin. (1) pct. 5, 29 si 45, art. 93 alin. (2) pct. 1 lit. d), art. 93 alin. (2) pct. 2 lit. b) si c), art. 93 alin. (3) lit. a) si alin. (4), art. 93 alin. (5), art. 94, art. 96 alin. (6), art. 103, art. 104 alin. (5) si (6), art. 108 alin. (1) partea introductivă si lit. d) si g), art. 123, art. 125 alin. (4), art. 130 alin. (1) lit. e), j) si s), art. 138 alin. (1) lit. d1) si g), art. 139 alin. (3), art. 143 alin. (1) lit. a), f) si q), art. 145 alin. (4) lit. g), art. 151, art. 152 alin. (2) partea introductivă, art. 156, art. 1562 alin. (1) lit. e), art. 1562 alin. (2) lit. a), art. 160 alin. (1) - (3), art. 179 alin. (2) lit. i) si k), art. 194 pct. 241, 26, 29, 37, 39 si 43, art. 195 alin. (2) - (4), art. 198; introduce lit. o) - q) la art. 2, pct. 11, 41, 42, 311, 312, 571 si 792la art. 3, art. 72, alin. (41) - (43), (51) - (53) la art. 10, alin. (14) la art. 12, alin. (10) - (14) la art. 23, alin. (21) si (22) la art. 46, lit. d) la art. 47 alin. (1), alin. (5) la art. 47, alin. (2) la art. 49, alin. (5) si (6) la art. 50, alin. (31) - (34) la art. 51, alin. (7) la art. 57, alin. (6) - (8) la art. 65, alin. (3) la art. 75, pct. 51- 54si pct. 49 - 54 la art. 93 alin. (1), lit. e) la art. 93 alin. (2) pct. 1, lit. e) - h) la art. 93 alin. (2) pct. 2, alin. (41), (42), (8) - (10) la art. 93, pct. 741 la art. 100, art. 1022, alin. (21) la art. 118, lit. f) la art. 119 pct. 2, lit. g) la art. 119 pct. 3, alin. (11) la art. 120, alin. (41) la art. 125, alin. (4) si (5) la art. 134, alin. (3) la art. 137, alin. (6) si (7) la art. 139, lit. s) la art. 143 alin. (1), alin. (11) la art. 143, lit. a1) la art. 148 alin. (2), alin. (3) - (5) la art. 148, alin. (41) si (42) la art. 152, lit. b1) si h) la art. 1562alin. (1), alin. (7) - (9) la art. 178, pct. 44-52 la art. 194, lit. d) la art. 195 alin.(1) pct. 1, lit. g) - j) la art. 195 alin. (1) pct. 2, alin. (21) si (7) - (9) la art. 195; abrogă art. 24, art. 93 alin. (21), art. 104 alin. (3), (4) si (8), art. 130 alin. (2) lit. b), art. 139 alin. (5), art. 143 alin. (1) lit. m) si alin. (3), art. 150 lit. c), art. 152 alin. (1) si (11), art. 1562), alin. (2) lit.b), art. 195 alin. (42); sintagma „serviciu tehnologic de sistem” se modifică și se înlocuiește cu sintagma „serviciu de sistem”.
dispune republicarea
  L. nr.244/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 103/2020 pentru prorogarea termenului de aplicare a măsurilor prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 26/2018 privind adoptarea unor măsuri pentru siguranța alimentării cu energie electrică
- modifică art. 103 alin. (2); introduce alin. (11) la art. 19
  O.U.G. nr.212/2020 Ordonantă de urgentă privind stabilirea unor măsuri la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative
- modifică art. 3 pct. 36 si 571
  L. nr.98/2021 privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2016 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012
- respinge O.U.G. nr. 28/2016
  L. nr.226/2021 privind stabilirea măsurilor de protectie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie
- modifică art. 3 pct. 16, art. 100 pct. 29; În tot cuprinsul legii, sintagma „client vulnerabil” se înlocuieste cu sintagma „consumator vulnerabil”
  O.U.G. nr.143/2021 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, precum și pentru modificarea unor acte normative
- modifică art. 1 alin. (2) lit. a), art. 2 lit. c) si d), art. 3, art. 4 alin. (1), art. 71 alin. (1), art. 71 alin. (4) - (7), art. 8 alin. (2), art. 9 alin. (7) lit. j), art. 10 alin. (2), art. 10 alin. (42), art. 10 alin. (5) lit. b), art. 10 alin. (51), art. 10 alin. (52) lit. a) si b), art. 10 alin. (6), art. 16, art. 19 alin. (1) si (11), art. 20, art. 21, art. 23, art. 25 alin. (1) si (2), art. 25 alin. (6), art. 25 alin. (11), art. 27 alin. (2), art. 28, art. 29, art. 30 alin. (7), art. 31 alin. (1) lit. e), art. 31 alin. (4), art. 34 alin. (1) lit. f), art. 35 alin. (1) si (2), art. 36 alin. (1), art. 36 alin. (2) si (3), art. 36 alin. (7) lit. e), art. 36 alin. (7) lit. g) si h), art. 36 alin. (7) lit. j), art. 36 alin. (7) lit. o), art. 36 alin. (9) si (10) , art. 41 alin. (2), art. 43, art. 45 alin. (1) lit. c), art. 45 alin. (1) lit. e), art. 45 alin. (3), art. 46 alin. (22), art. 48 alin. (2) lit. a) si b), art. 50 alin. (2), art. 50 alin. (5), art. 51 alin. (32)- (35), art. 52, art. 53, art. 54, art. 57 alin. (11), art. 57 alin. (5) - (7), art. 58 alin. (1), art. 58 alin. (5), art. 62 alin. (1) lit. g), h) si h1), art. 62 alin. (1) lit. h8), art. 62 alin. (1) lit. i), art. 62 alin. (1) lit. j), art. 62 alin. (3), art. 63, art. 64, art. 65 alin. (1), art. 65 alin. (4), art. 67 lit. k), art. 70, art. 75, art. 76, art. 79, art. 80, art. 93 alin. (1) pct. 32-35, art. 93 alin. (1) pct. 54, art. 93 alin. (2) pct. 2 lit. a), c), e), g), art. 93 alin. (3) lit. a), art. 93 alin. (42), art. 97 alin. (2), art. 97 alin. (4), art. 100 pct. 5, pct. 13, pct. 32, pct. 35, pct. 58, pct. 76, pct. 88, pct. 89, art. 103 alin. (2), art. 104 alin. (6), art. 108 partea introductivă a alin. (1), art. 120 alin. (1), art. 125 alin. (5), art. 130 alin. (1) lit. e) si e1), art. 136 alin. (2) si (3), art. 138 alin. (1) lit. d1), art. 141 alin. (3), art. 143 alin. (11), art. 151 alin. (1) si (11), art. 152 alin. (42), art. 152, art. 160 alin. (1), art. 177 alin. (316) lit. a), art. 179 alin. (2) lit. i), art. 179 alin. (2) lit. k), art. 194 pct. 51, art. 195 alin. (1) pct. 2 lit. c), lit. g), lit.i), art. 195 alin. (3), art. 196, art. 198; introduce alin. (11) la art. 1, lit. r) si s) la art. 2, lit. w1) si w2) la art. 6, alin. (11) - (13) la art. 71, art. 73-art. 76, lit. m) la art. 9 alin. (7), alin. (21) la art. 10, alin. (61) si (62) la art. 10, alin. (11) la art. 11, alin. (21) si (22) la art. 25, alin. (3) la art. 27, art. 321, alin. (3) la art. 33, alin. (21) la art. 35, alin. (4) - (9) la art. 35, alin. (51) - (53) la art. 36, lit. d1) si d2) la art. 36 alin. (7), lit. s) - x) la art. 36 alin. (7), alin. (72) la art. 36, alin. (15) - (19) la art. 36, lit. a1) la art. 45 alin. (1), lit. h) - l) la art. 45 alin. (1), alin. (11) la art. 45, alin. (7) - (12) la art. 45, art. 451, alin. (23) la art. 46, art. 461, alin. (36) la art. 51, alin. (21) la art. 57, alin. (8) - (16) la art. 57, alin. (12) la art. 58, art. 591, alin. (8) si (9) la art. 61, lit. a1) la art. 62 alin. (1), lit. f1) la art. 62 alin. (1), lit. h11) la art. 62 alin. (1), lit. i1) si i2) la art. 62 alin. (1), lit. m) si n) la art. 62 alin. (1), alin. (4) - (7) la art. 62, art. 631 si 632, alin. (21) la art. 65, alin. (5) - (9) la art. 66, art. 661 si 662, art. 731, pct. 391 si 392 la art. 93 alin. (1), pct. 55 la art. 93 alin. (1), lit. a1) la art. 93 alin. (3), alin. (2) si (3) la art. 95, pct. 311 la art. 100, pct. 321 la art. 100, pct. 421- 423 la art. 100, pct. 601 la art. 100, pct. 882 la art. 100, alin. (9) aici si (10) la art. 1021, alin. (62) la art. 104, lit. a1) la art. 108 alin. (2), lit. h) si i) la art. 119 pct. 1, lit. d2) la art. 124 alin. (1), alin. (5) la art. 136, lit. d2) - d4) la art. 138 alin. (1), lit. n) la art. 138 alin. (1), lit. t) la art. 143 alin. (1), alin. (11) la art. 145, alin. (6) la art. 145, alin. (12) la art. 151, alin. (6) si (7) la art. 152, art. 1563 - art. 1565, pct. 243 si 244 la art. 194, pct. 511 la art. 194, alin. (2) si (3) la art. 198; abrogă art. 5 alin. (1), art. 6 lit. d1), art. 22, art. 25 alin. (7), art. 27 alin. (11), art. 55 si 56, art. 58 alin. (3), art. 67 lit. j), art. 67 lit. l), art. 77 si 78, art. 81, art. 93 alin. (1) pct. 13, art. 97 alin. (3), art. 108 alin. (1) lit. g), art. 119 pct. 2 lit. e) si f), art. 148 alin. (3), art. 151 alin. (2) si (4), art. 178 alin. (7), art. 179 alin. (2) lit. f), art. 195 alin. (21)
dispune republicarea
  O.U.G. nr.119/2022 ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clientilor finali din piata de energie electrică si gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022—31 martie 2023, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul energiei
- aplicarea prevederilor art. 177 alin. (315) — (317) se prelungeste până la 31 decembrie 2024
  O.U.G. nr.163/2022 Ordonantă de urgentă pentru completarea cadrului legal de promovare a utilizării energiei din surse regenerabile, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative
- modifică art. 1 alin. (2) lit. a) si art. 3 pct. 95; introduce lit. c) la art. 66 alin. (3); abrogă art. 731 alin. (91)
  L. nr.357/2022 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 119/2022 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clientilor finali din piata de energie electrică si gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul energiei
- aprobă cu modificări si completări O.U.G. nr. 119/2022 si modifică art. 93 alin. (2) pct. 2 lit. e), art. 143 alin. (1) lit. q), art. 195 alin. (1) pct. 2 lit. g); introduce lit. i) la art. 93 alin. (2) pct. 2, alin.(21) la art. 143, lit. k) la art. 195 alin. (1) pct. 2
  O.U.G. nr.181/2022 Ordonantă de urgentă pentru modificarea Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012 si a altor acte normative
- modifică art. 6 lit. h)


Marți, 30 mai 2023, 10:38

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.