LEGE nr.133 din 18 iulie 2012
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2010 privind modificarea și completarea Legii cadastrului si a publicității imobiliare nr. 7/1996
Contestari

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.133 din 18 iulie 2012
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 635/2010
Cu functie: de modificare
Publicare: M.Of. nr. 506/24 iul. 2012
Functie activa:
Aprobă cu modificări: O.U.G. nr.64/2010 privind modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996
- modifică art. I-III; completează art. I
Modifică: L. nr.50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor și unele masuri pentru realizarea locuintelor
- modifică art. 23 alin. (3)
  L. nr.7/1996 LEGEA cadastrului și a publicității imobiliare
- aprobă O.U.G. nr. 64/2010 și modifică art. 1 alin. (1) lit. b)-d), art. 1 alin. (2) - (5), art. 1 alin. (6), art. 2 alin. (1) și (2), art. 3 alin. (3), art. 3 alin. (4), art. 4 lit. p), art. 4 lit. p1), art. 41, art. 5 alin. (4) și (5), art. 6, art. 7, art. 8 alin. (3), (5) și (15), art. 8 alin. (16), art. 8 alin. (17), denumirea cap. III, art. 9, art. 10, art. 11, art. 111 - 113, art. 18 alin. (41), art. 19 alin. (1) partea introductivă și lit. A lit. b), art. 19 alin. (1) lit. C lit. a), art. 20 alin. (2), art. 47 alin. (5), art. 48 alin. (1), art. 48 alin. (11), art. 49, art. 50 alin. (2), art. 50 alin. (21) și (22), art. 54, art. 55 alin. (1), art. 55 alin. (11) lit. a) și alin. (12) lit. a) și b), art. 55 alin. (11), art. 58 alin. (1), art. 581, art. 61 alin. (1), art. 64 alin. (3), art. 65 alin. (3) și (4), art. 67, art. 68 alin. (1), art. 69 alin. (3); introduce alin. (51) la art. 1, alin. (31) - (33) la art. 3, alin. (151) la art. 8, alin. (71) - (73) la art. 18, lit. e1) - e3) la art. 19 alin. (1) lit. B, alin. (3) și (4) la art. 20, alin. (8) la art. 45, alin. (4) la art. 48, alin. (41) la art. 55, alin. (82) la art. 55, lit. j) - n) la art. 64 alin. (2), art. 681, alin. (31) la art. 69; abrogă art. 1 alin. (7); elimină modificarea art. 42 alin. (2) și art. 43
  L. nr.215/2001 Legea administrației publice locale (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
- introduce art. 1171, lit. f) la art. 118 alin. (1)
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.498/2012 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2010 privind modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996


Miercuri, 07 decembrie 2022, 05:21

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.