LEGE nr.56 din 16 aprilie 1997
pentru aplicarea prevederilor Convenției privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării și folosirii armelor chimice și distrugerea acestora
Descriptori | Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.56 din 16 aprilie 1997
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare
În vigoare: da
Publicare: M.Of. nr. 67/17 apr. 1997 text
Republicare: M.Of. nr. 116/10 feb. 2004
  M.Of. nr. 229/21 mar. 2023
Functie activa:
Modifică: H.G. nr.594/1992 privind regimul importurilor si exporturilor de articole si tehnologii supuse controlului destinatiei finale, al controlului exporturilor pentru neproliferarea armelor nucleare, chimice si biologice si a rachetelor purtatoare de asemenea arme, precum si al controlului interzicerii armelor chimice
modifică anexa nr.1 la H.G.nr.211/1994
  H.G. nr.211/1994 privind unele masuri de aplicare a Conventiei internationale de la Geneva privind interzicerea perfectionarii, producerii, stocarii și utilizarii armelor chimice și distrugerea acestora
modifică corespunzător
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.148/1997 privind promulgarea Legii pentru aplicarea prevederilor Convenției privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocarii și folosirii armelor chimice
Referită de: O. nr.337/2000 al președintelui Agenției Naționale de Control al Exporturilor Strategice și al Interzicerii Armelor Chimice privind aprobarea Normelor metodologice de întocmire și transmitere a declarațiilor anuale industriale prevăzute de Legea nr.56/1997 pentru aplicarea prevederilor Convenției privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării și folosirii armelor chimice și distrugerea acestora (abrogat prin O. nr.177/2005)
  O. nr.338/2000 al președintelui Agenției Naționale de Control al Exporturilor Strategice și al Interzicerii Armelor Chimice privind aprobarea Normelor metodologice de autorizare și declarare a instalațiilor și/sau laboratoarelor pentru producerea de substanțe chimice înscrise în lista nr.1 din anexa nr.1 la Legea nr.56/1997 pentru aplicarea prevederilor Convenției privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării și folosirii armelor chimice și distrugerea acestora, precum și de declarare a acestor substanțe, în conformitate cu prevederile acestei legi (abrogat prin O. nr.121/2004)
Modificată: L. nr.387/2003 privind regimul de control al exporturilor de produse și tehnologii cu dublă utilizare (abrogata prin O.U.G. nr.129/2006)
modifică denumirea Agentiei Nationale de Control al Exporturilor Strategice si al Interzicerii Armelor Chimice în Agentia Nationala de Control al Exporturilor
  O.U.G. nr.90/2003 pentru modificarea Legii nr. 141/1997 privind Codul vamal al României și a art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice
înlocuiește denumirea Directia Generala a Vamilor cu Autoritatea Nationala a Vamilor
  L. nr.448/2003 privind modificarea și completarea Legii nr. 56/1997 pentru aplicarea prevederilor Convenției privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării și folosirii armelor chimice și distrugerea acestora
modifică art. 1, art. 2 alin. (1), art. 4, art. 8, partea introductiva a art. 11, partea introductiva a art. 12, art. 13 alin. (1) lit. b), art. 15 alin. (2) lit. a), art. 20 alin. (1), art. 21, art. 23, art. 25, art. 35, art. 38, art. 40, art. 41, art. 42 lit. a), art. 44 alin. (1), art. 45, art. 46 alin. (1), art. 47 alin. (2), Cap. VIII cu art. 48 - 56, anexa nr. 1, anexa nr. 2; introduce art. 11, alin. (31) la art. 7, art. 421, art. 471, art. 561.
dispune republicarea
Republicare: M.Of. nr. 116/10 feb. 2004
Modificată: L. nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
- la data de 1 februarie 2014, modifică art. 53 alin. (1) lit. c), art. 55, art. 56, art. 58; abrogă art. 57, art. 60
dispune republicarea
  L. nr.255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală și pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții procesual penale
- modifică, la 1 februarie 2014, art. 59 alin. (1)
  L. nr.215/2022 pentru modificarea Legii nr. 56/1997 pentru aplicarea prevederilor Conventiei privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării si folosirii armelor chimice si distrugerea acestora
- modifică art. 5, art. 9 alin. (1) si (2), art. 10 alin. (3), art. 11 alin. (2), titlul cap. IV, art. 21, art. 22, art. 23, art. 24 alin. (1), art. 25, art. 26, art. 33 alin. (2), art. 39 partea introductivă si lit. a)-c), art. 42 partea introductivă si lit. a) si b), art. 43, art. 45, art. 46 alin. (2), art. 48, art. 50, art. 53, art. 58 alin. (1) si (2), în tot cuprinsul legii, denumirea „Agentia Natională de Control al Exporturilor” se înlocuieste cu denumirea „ANCEX”, în tot cuprinsul legii se înlocuieste sintagma „substante chimice înscrise în lista nr. 1” cu „substante chimice înscrise în lista nr. 1 din cuprinsul anexei nr. 1”, în tot cuprinsul legii, sintagma „corp de control” se înlocuieste cu sintagma „echipa de control”; înlocuieste anexa nr. 1
dispune republicarea
Republicare: M.Of. nr. 229/21 mar. 2023


Sâmbătă, 01 aprilie 2023, 00:44

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.