LEGE nr.83 din 21 mai 1997
pentru privatizarea societăților comerciale bancare la care statul este acționar
Descriptori | Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.83 din 21 mai 1997
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 92/1997
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare
În vigoare: da
Publicare: M.Of. nr. 98/23 mai. 1997 text
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.193/1997 privind promulgarea Legii pentru privatizarea societatilor comerciale bancare la care statul este actionar
Referită de: H.G. nr.458/1997 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.83/1997 pentru privatizarea societatilor comerciale bancare la care statul este actionar
Modificată: O.U.G. nr.59/1997 privind destinatia sumelor incasate de Fondul Proprietatii de Stat in cadrul procesului de privatizare a societatilor comerciale la care statul este actionar
modifică și completează corespunzător Legea nr. 83/1997
  O.U.G. nr.88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale
abrogă art. 4, art. 5, art. 7 alin. (2) lit. e, art. 11, art. 12, art. 14 alin. (2) și art. 17 alin. (2)
Referită de: H.G. nr.776/1998 privind modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.83/1997 pentru privatizarea societăților comerciale bancare la care statul este acționar, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.458/1997
Modificată: O.U.G. nr.84/1999 privind completarea art. 7 din Legea nr.83/1997 pentru privatizarea societăților comerciale bancare la care statul este acționar
completează cu alin. (4) art. 7
Referită de: H.G. nr.522/1999 privind modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.83/1997 pentru privatizarea societăților comerciale bancare la care statul este acționar, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.458/1997
Modificată: O.U.G. nr.212/1999 privind modificarea Legii nr.83/1997 pentru privatizarea societăților comerciale bancare la care statul este acționar
modifică art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (1), art. 8 alin. (1); înlocuiește termenul "Agenția Națională pentru Privatizare" cu "Agenția Română de Dezvoltare"
Referită de: H.G. nr.119/2000 privind modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.83/1997 pentru privatizarea societăților comerciale bancare la care statul este acționar, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.458/1997
Modificată: O.U.G. nr.45/2000 privind modificarea Legii nr.83/1997 pentru privatizarea societăților comerciale bancare la care statul este acționar și abrogarea Ordonanței Guvernului nr.130/1998 privind regularizarea cotelor de capital social în procesul de privatizare a băncilor, aprobată prin Legea nr.41/1999
modifică art. 6 alin. (6); abrogă art. 3
  L. nr.521/2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.212/1999 privind modificarea Legii nr.83/1997 pentru privatizarea societăților comerciale bancare la care statul este acționar
modifică art. 6 alin. (1), art. 7 alin. (1), art. 8 alin. (1); înlocuiește sintagmele Agenția Națională pentru Privatizare și Fondul Proprietății de Stat cu sintagma Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului
  O.U.G. nr.44/2002 privind completarea art. 7 din Legea nr. 83/1997 pentru privatizarea societăților comerciale bancare la care statul este acționar
introduce alin. (11) și alin. (12) la art. 7
Referită de: H.G. nr.746/2004 privind completarea anexei nr. 1 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 83/1997 pentru privatizarea societăților comerciale bancare la care statul este acționar, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 458/1997
  H.G. nr.1.208/2004 privind modificarea art. 5 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 83/1997 pentru privatizarea societăților comerciale bancare la care statul este acționar, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 458/1997
  H.G. nr.1.334/2005 privind modificarea art. 5 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 83/1997 pentru privatizarea societăților comerciale bancare la care statul este acționar, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 458/1997
  H.G. nr.1.723/2005 privind modificarea art. 5 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 83/1997 pentru privatizarea societăților comerciale bancare la care statul este acționar, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 458/1997


Vineri, 03 februarie 2023, 15:00

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.