ORDIN nr.1.768 din 16 noiembrie 2012
al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare utilizate pentru anularea înregistrării în scopuri de TVA, în vederea aplicării regimului de scutire prevăzut la art. 152 din Codul fiscal

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.1.768 din 16 noiembrie 2012
Emitent: Agenția Națională de Administrare Fiscală
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 795/27 noi. 2012
Functie pasiva:
Modificat: O. nr.3.698/2015 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor și a tipurilor de obligații fiscale care formează vectorul fiscal (abrogat prin O. nr.3.725/2017)
Abrogat: O. nr.631/2016 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare de înregistrare/anulare a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată


Miercuri, 08 februarie 2023, 06:27

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.