LEGE nr.141 din 24 iulie 1997
privind Codul vamal al României
Descriptori | Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.141 din 24 iulie 1997
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 77/1997
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare, de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 180/1 aug. 1997 text
Functie activa:
Abrogă: L. nr.30/1978 Codul vamal al Republicii Socialiste România
Modifică: O.G. nr.26/1993 privind Tariful vamal de import al Romaniei (abrogata prin L. nr.241/2007)
abrogă art.2 - 4, art.8 - 21, art.23 - 36, parțial anexa nr.2
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.449/1997 pentru promulgarea Legii privind Codul vamal al României
Referită de: H.G. nr.626/1997 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al Romaniei (abrogat prin H.G. nr.1.114/2001)
Modificată: O.U.G. nr.80/1999 pentru modificarea și completarea Legii nr.56/1992 privind frontiera de stat a României
abrogă art. 17 alin. (3)
  O.U.G. nr.127/1999 privind instituirea unor măsuri cu caracter fiscal și îmbunătățirea realizării și colectării veniturilor statului
suspendă aplicarea prevederilor art. 70 până la 31 dec 1999
Referită de: H.G. nr.775/2000 pentru modificarea și completarea pct. 9 din anexa nr.6 la Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.626/1997
Modificată: O.U.G. nr.13/2001 privind soluționarea contestațiilor împotriva măsurilor dispuse prin actele de control sau de impunere întocmite de organele Ministerului Finanțelor Publice (abrogata prin O.G. nr.92/2003)
abrogă cap. X (art. 166-174)
  L. nr.576/2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.127/1999 privind instituirea unor măsuri cu caracter fiscal și îmbunătățirea realizării și colectării veniturilor statului
abrogă modificările efectuate prin O.U.G. nr. 127/1999
Referită de: H.G. nr.1.114/2001 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României (abrogat prin H.G. nr.707/2006)
Modificată: O.G. nr.61/2002 privind colectarea creanțelor bugetare (abrogata prin O.G. nr.92/2003)
înlocuiește începând cu data de 1 ian 2003 noțiunea de "majorări de întârziere, majorări" cu noțiunea de "dobânzi"
  O.G. nr.59/2003 privind unele categorii de bunuri scutite de la plata datoriei vamale (abrogata prin L. nr.241/2007)
abrogă la 1 ian. 2006 art.88 - 90
  O.U.G. nr.90/2003 pentru modificarea Legii nr. 141/1997 privind Codul vamal al României și a art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice
modifică art. 4, art.5;înlocuiește denumirea Directia Generala a Vamilor cu Autoritatea Nationala a Vamilor
dispune republicarea
  L. nr.545/2003 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 59 /2003 privind unele categorii de bunuri scutite de la plata datoriei vamale (abrogata prin L. nr.241/2007)
aprobă cu modificări O.G. nr. 59/2003 si abrogă art.88 - 90
  O.U.G. nr.10/2004 privind Statutul personalului vamal
abrogă art.21, art.22, art.26 - 30
  L. nr.174/2004 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
abrogă art. 61 alin. (3)
  L. nr.243/2004 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 10/2004 privind Statutul personalului vamal
aprobă cu modificări O.U.G. nr. 10/2004
  O.G. nr.94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare
introduce art.871 - 873, art.1901
  L. nr.398/2004 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 52/2004 pentru modificarea alin. (1) al art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2003 pentru modificarea Legii nr. 141/1997 privind Codul vamal al României și a art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice
aprobă O.U.G. nr. 52/2004
  L. nr.507/2004 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare
aprobă O.G. nr. 94/2004 si modifică art. 1901 alin. (2); abrogă art.88 - 90
  O.G. nr.8/2005 privind stabilirea unor măsuri de preluare a Gărzii Financiare și a Autorității Naționale a Vămilor în subordinea Ministerului Finanțelor Publice, precum și a unor măsuri de reorganizare a Agenției Naționale de Administrare Fiscală
modifică art. 4, art. 5 alin. (3); abrogă art. 5 alin. (4) si (5)
  L. nr.154/2005 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 8/2005 privind stabilirea unor măsuri de preluare a Gărzii Financiare și a Autorității Naționale a Vămilor în subordinea Ministerului Finanțelor Publice, precum și a unor măsuri de reorganizare a Agenției Naționale de Administrare Fiscală
- aproba cu modificari O.G. nr. 8/2005 si modifica art. 4 alin. (1)
Abrogată: L. nr.86/2006 privind Codul vamal al României
- la 19 iunie 2006


Sâmbătă, 24 februarie 2024, 23:45

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.