LEGE nr.169 din 27 octombrie 1997
pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
Fisa actului

Sesizari privind exceptia de neconstitutionalitate:
Excepție de neconstituționalitate admisă în parte: D.C.C. nr.392/1997 referitoare la constitutionalitatea Legii pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
constată că prevederile art. 26 alin. (5) din L. nr.18/1991, introdus prin art. I pct. 17, sunt constituționale numai în măsura în care fapta este imputabilă societății agricole în cauză, iar constatarea desființării se face în condițiile legii; constată că dispozițiile art. II sunt constituționale numai în măsura în care prin act eliberat se înțelege orice act de constatare a existenței dreptului de proprietate, emis în condițiile legii.
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.18/1999 referitoare la exceptia de neconstituționalitate a art. III alin. (1) lit. h) din Legea nr.169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
  D.C.C. nr.49/1999 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii fondului funciar nr.18/1991, ale Legii nr.156/1997 privind acoperirea financiară a datoriilor față de stat și de alte persoane juridice, rămase în urma desființării fostelor cooperative agricole de producție, și ale Legii nr.169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
  D.C.C. nr.96/1999 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
  D.C.C. nr.237/1999 privind obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997
  D.C.C. nr.176/2000 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii nr.1/1991, republicată, a dispozițiilor Legii nr.18/1991, republicată, a dispozițiilor Legii nr.156/1997, a dispozițiilor Legii nr.169/1997, a dispozițiilor Legii nr.1/2000, a dispozițiilor Hotărârii Guvernului nr.131/1991, republicată, a dispozițiilor Hotărârii Guvernului nr.728/1992 și a dispozițiilor Hotărârii Guvernului nr.730/1992
  D.C.C. nr.2/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. III alin. (1) lit. h) și alin. (2) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
  D.C.C. nr.328/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. III alin. (1) lit. a) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
art. III alin. (1) lit. a)
  D.C.C. nr.373/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 33 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997
  D.C.C. nr.603/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997
  D.C.C. nr.186/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. III alin. (21)-(24) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
art. III alin. (21)-(24)
  D.C.C. nr.275/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 14 alin. (2) din Legea fondului funciar nr. 18/1991 și a prevederilor art. III alin. (1) lit. a) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
art. III alin. (1) lit. a)
  D.C.C. nr.49/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. III din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale art. 38 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997
art. III
  D.C.C. nr.245/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 36 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997
  D.C.C. nr.338/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3 alin. (2) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997
  D.C.C. nr.517/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. III alin. (24) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
art. III alin. (24)
  D.C.C. nr.523/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. III alin. (1) lit. a) pct ii) și lit. c) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
art. III alin. (1) lit. a) pct ii) și lit. c)
  D.C.C. nr.41/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. III alin. (1) lit. a) și e) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
art. III alin. (1) lit. a) și e)
  D.C.C. nr.746/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. III alin. (24) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
art. III alin. (24)
  D.C.C. nr.815/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 10 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, precum și a prevederilor art. III alin. (11) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
art. III alin. (11)
  D.C.C. nr.930/2008 DECIZIA nr. 930 din 16 septembrie 2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. III alin. (2) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
- art. III alin. (2)
  D.C.C. nr.984/2008 DECIZIA nr. 984 din 30 septembrie 2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. III alin. (2) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
- art. III alin. (2)
  D.C.C. nr.982/2008 DECIZIA nr. 982 din 30 septembrie 2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. III alin. (1) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
- art. III alin. (1)
  D.C.C. nr.1.216/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. III alin. (24) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
art. III alin. (24)
  D.C.C. nr.1.291/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. III alin. (1) lit. a) pct. (ii) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
art. III alin. (1) lit. a) pct. (ii)
  D.C.C. nr.568/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. III alin. (21) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
art. III alin. (21)
  D.C.C. nr.1.563/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. III alin. (1), (2) și (21) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
- art. III alin. (1), (2) și (21)
  D.C.C. nr.6/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 13 din Legea fondului funciar nr. 18/1991 și art. III alin. (2) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
art. III alin. (2)
  D.C.C. nr.505/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. III alin. (1) lit. b) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale art. 55 alin. (5) din Legea nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare
  D.C.C. nr.624/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. III alin. (1) lit. a) subpunctul (iii) și ale art. III alin. (24) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, astfel cum au fost modificate și completate prin articolul unic al titlului V din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
- art. III alin. (1) lit. a) subpunctul (iii) și ale art. III alin. (24 )
  D.C.C. nr.743/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. III alin. (24) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
art. III alin. (24)
  D.C.C. nr.676/2016 DECIZIA nr. 676 din 17 noiembrie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. III alin. (1) lit. a) pct. (vi) și alin. (2) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
art. III alin. (1) lit. a) pct. (vi) și alin. (2)
  D.C.C. nr.1/2018 DECIZIA nr. 1 din 18 ianuarie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. III alin. (1} lit. a) pct. (vi) și alin. (2) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
art. III alin. (1) lit. a) pct. (vi) și alin. (2)
  D.C.C. nr.818/2018 DECIZIA nr. 818 din 11 decembrie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. III alin. (1) lit. a) pct. (vi) și alin. (2) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
- art. III alin. (1) lit. a) pct. (VI) și alin. (2) (respinge ca neîntemeiată).
  D.C.C. nr.192/2019 DECIZIA nr. 192 din 9 aprilie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. III alin. (24) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
- art. III alin. (24), (respinge ca inadmisibilă).


Marți, 07 februarie 2023, 11:30

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.