LEGE nr.169 din 27 octombrie 1997
pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
Fisa actului

Temei legal pentru:
  O. nr.5.151/2002 al ministrului educației și cercetării și al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a fermei didactice din unitățile de învățământ preuniversitar (abrogat prin O. nr.1.189/2007)
  O. nr.555/2003 al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului privind identificarea suprafețelor din fondul forestier național exceptate de la reconstituirea dreptului de proprietate pe vechile amplasamente (abrogat prin O. nr.547/2004)


Marți, 07 februarie 2023, 10:24

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.