DECIZIE nr.1.092 din 18 decembrie 2012
referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 124 din Codul penal

Identificare act:
Numar/data: Decizie nr.1.092 din 18 decembrie 2012
Emitent: Curtea Constituțională
În vigoare: da
Publicare: M.Of. nr. 67/31 ian. 2013
Functie activa:
Admite excepția de neconstituționalitate: L. nr.15/1968 Codul Penal al României (abrogata prin L. nr.187/2012)
- art. 124 este constituțional, în măsura în care nu împiedică aplicarea legii penale mai favorabile faptelor săvârșite sub imperiul legii vechi (v. D.C.C. nr. 52/1994 (art. 223-225, 229-234, 248, 249) - M. Of. nr. 29/8 febr. 1995; D.C.C. nr. 81/1994 (art. 200 alin. 1) - M. Of. nr. 14/25 ian. 1995; D.C.C. nr. 128/1994 (art. 60) - M. Of. nr. 86/8 mai 1995; D.C.C. nr. 214/1997 (art. II alin. 1 din L. nr. 140/1996) - M. Of. nr. 234/8 sept. 1997; D.C.C. nr. 463/1997(art. 81 alin. 4) - M. Of. nr. 53/6 febr. 1998; D.C.C. nr. 25/1998(art. 81 alin. 4, art. 861 alin. 4) - M. Of. nr. 143/8 apr. 1998; D.C.C. nr. 177/1998 (art. 213 alin. 2) - M. Of. nr. 77/24 febr. 1999; D.C.C. nr. 150/1999 (art. 217 alin. 6) - M. Of. nr. 605/10 dec. 1999; D.C.C. nr. 165/1999 (art. 220 alin. 4) - M. Of. nr. 624/21 dec. 1999; D.C.C. nr. 303/2001 (alin. (1) și (2) al art. II din O.U.G. nr. 89/2001) - M. Of. nr. 809/17 dec. 2001); Decizia C.S.J. nr. III/2002 (art. 147 alin. 2, art. 2151) - M. Of. nr. 113/24 feb. 2003; L. nr. 301/2004 - M.Of. nr. 575/29 iun. 2004; Decizia I.C.C.J. nr. II/2005 (art. 33 lit. b) - M Of. nr. 867/27 sep. 2005; Decizia I.C.C.J.nr. III/2005 (art. 197 alin. 1, art. 201) - M. Of. nr. 867/27 sep. 2005; Decizia I.C.C.J. nr. IV/2005 (art. 75 alin. 1 lit. b), art. 174 alin. 1, art. 175 alin. 1 lit. c)) - M. Of. nr. 15/9 ian. 2006; v. Decizia I.C.C.J. nr. IX/2005 - M. Of. nr. 123/9 feb. 2006 (art. 215 alin. 4); v. Decizia nr. X/2005 - M. Of. nr. 123/9 feb. 2006 (art. 34 și 120); Decizia Î.C.C.J. nr. XIV/2005 - M. Of. nr. 284/29 mar. 2006 (art. 82, art. 120 alin. 2); Decizia Î.C.C.J. nr. XVIII/2005 - M.Of. nr. 285/29 mar. 2006 (art. 118 lit. b) teza I); Decizia Î.C.C.J. nr. II/2006 - M. Of. nr. 291/31 mar. 2006 (art. 209 alin. 3 lit. h)); Decizia Î.C.C.J. nr. V/2006 - M. Of. nr. 492/7 iun. 2006 (art. 176 alin. 1 lit. b); Decizia Î.C.C.J. nr. VIII/2006 - M. Of. nr. 475/1 iun. 2006 (art. 59, 591, 60 și 62); expresia " pedepse complimentare" din cuprinsul actelor normative în vigoare, se înlocuiește cu expresia " pedepse complementare"(L. nr. 278/2006); Decizia Î.C.C.J. nr. XIV/2006 - M.Of. nr. 6/4 ian. 2007 (art.146);Decizia Î.C.C.J. nr. XIX/2006 - M.Of. nr. 6/4 ian.2007(art.291); Decizia Î.C.C.J. nr. XVI/2006 - M. Of. nr. 7/5 ian. 2007 (art. 81, 861, 867); Decizia Î.C.C.J. nr. XX/2006 - M. Of. nr. 7/5 ian. 2007 (art. 220); D.C.C. nr. 62/2007 (art. I pct. 56 din L. nr. 278/2006 referitor la abrogarea art. 205, 206 și 207) - M.Of. nr. 104/12 feb. 2007; Decizia I.C.C.J. nr. VIII/2007 - (art. 14, 15, 146) - M.Of. nr. 733/ 30 oct. 2007; Decizia Î.C.C.J. nr. XXIV/2007 - M. Of. nr. 772/14 nov. 2007 (art. 64, art. 65); Decizia Î.C.C.J. nr. XXVI/2007 - M. Of. nr. 772/14 nov. 2007 (art. 331-352); Decizia Î.C.C.J. nr. XXXI/2007 - M. Of. nr. 772/14 nov. 2007 (art. 192, art. 211); Decizia I.C.C.J. nr. L (50)/2007- M. Of. nr. 775/15 nov. 2007 (art. 631);DICCJ nr. I/2007 - M.Of. nr. 81/1 feb. 2008 - (art. 178 alin. 2și 3); Decizia Î.C.C.J. nr.LIX/2007 - M. Of. nr.274/7 apr.2008 - (art.255 alin.3 și 5); Decizia Î.C.C.J. nr. XIX/2007 - M. Of. nr. 503/3 iul. 2008 (art. 293 alin. 1 teza I); Decizia I.C.C.J. nr. LXVI (66)/2007 - M. Of. nr. 537/16 iul. 2008 (art. 182 alin. 2); Decizia I.C.C.J. nr. LXVII (67)/2007 - M. Of. nr. 537/16 iul. 2008 (art. 59-61); Decizia ICCJ nr. LXX (70) - M. Of. nr. 539/17 iul. 2008 (art. 34, art. 35, art. 36 alin. 1 și alin. 2); Decizia I.C.C.J. nr. XVI/2007- M. Of. nr. 542/17 iul. 2008 (art. 329); Decizia I.C.C.J. nr. XVIII/2007- M. Of. nr. 542/17 iul. 2008 (art. 37 lit. a) și b)); Decizia I.C.C.J. nr. LXXIV (74)/2007- M. Of. nr. 545/18 iul. 2008 (art. 64 lit. a) teza I - c), art. 71); Decizia I.C.C.J. nr. LXXV (75)/2007- M. Of. nr. 545/18 iul. 2008 (art. 862 alin. 1, art. 110, art. 1101 alin. 1); Decizia I.C.C.J. nr. XXV (25)/2007 - M. Of. nr. 574/30 iul. 2008 (art. 59 și art. 60); Decizia I.C.C.J. nr. LXXXI(81)/2007 - M. Of. nr. 780/21 nov. 2008 (art. 269 alin. 3); Decizia I.C.C.J. nr.1/2008 - M. Of. nr. 817/5 dec. 2008 (art. 189 alin. 1-3); Decizia I.C.C.J. nr. 13/2008 - M. Of. nr. 853/18 dec. 2008 (art. 114); Decizia I.C.C.J. nr. 17/2008 - M. Of. nr. 866/22 dec. 2008 (art. 41 alin. 2, art. 197 alin. 1, alin. 2 lit. b1), alin. 3 teza I, art. 203); Decizia I.C.C.J. nr. 8/2008 - M. Of. nr. 866/22 dec. 2008 (art. 13); Decizia I.C.C.J. nr. 4/2008 - M. Of. nr. 868/22 dec. 2008 (art. 289); Decizia I.C.C.J. nr. 2/2008 - M. Of. nr. 859/19 dec. 2008 (art. 26, art.221); Decizia I.C.C.J. nr. 34/2008 - M. Of. nr. 152/11 mar. 2009 (art. 132); Decizia I.C.C.J. nr. 35/2008 - M. Of. nr. 158/13 mar. 2009 (art. 319); D.I.C.C.J. nr. 37/2009 - M.Of. nr. 177/23 mar. 2009 (art. 180, art. 181, art. 189 și art. 306); Decizia I.C.C.J. nr. 42/2008 - M. Of. nr. 204/31 mar. 2009


Joi, 08 decembrie 2022, 18:07

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.