ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.13 din 6 martie 2013
privind serviciile poștale
Contestari

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.13 din 6 martie 2013
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.187/2013 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 116/2013
Cu functie: de modificare
În vigoare: intră în vigoare la 10 zile de la publicare
Observatii:Titlu nou: Ordonanță privind unele măsuri pentru emiterea și comercializarea timbrelor și efectelor poștale
Publicare: M.Of. nr. 139/15 mar. 2013
Functie activa:
Modifică: O.G. nr.31/2002 privind serviciile poștale
- modifică titlul, art. 34; abrogă art. 1, art. 2 partea introductivă și lit. a) - m) și o)-v), art. 3-10, art. 11 partea introductivă și lit. c) - g), art. 12-14, 15, 16 și 18, art. 22 alin. (1), (2) și (4) - (6), art. 23, 24, 25 - 32, și 37-39, art. 40 alin. (1)-(5) și (8), art. 41, art. 42 alin. (1) teza întâi, art. 42 alin. (2), art. 43 alin. (1) partea introductivă și lit. a) pct. 1-3 și 5 lit. b), art. 43 alin. (2) și (4) - (7), art. 44 art. 47 - 50, art. 52, art. 53, art. 54 alin. (1), art. 55-57, art. 58 pct. 1-19, art. 59 alin. (1) lit. a), art. 60, art. 61 alin. (3) și (6), art. 62, art. 65, art. 67-69
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.187/2013 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile poștale
- modifică art. 2 pct. 16, art. 6, art. 9 alin. (5), art. 22 alin. (1), art. 35 alin. (2) partea introductivă, art. 38 alin. (5), art. 41 alin. (1), art. 52 alin. (2) pct. 2, art. 52 alin. (2) pct. 21, art. 53 alin. (1) pct. 2 lit. b) și c), art. 54 alin. (1), art. 55 alin. (2), art. 56 alin. (1), art. 58, art. 62; introduce alin. (8) la art. 5, alin. (2) la art. 21, alin. (11) - (13) la art. 23, alin. (6) și (7) la art. 38, alin. (4) la art. 44, alin. (2) la art. 45, cap. VIII1 cu art. 471 și 472, pct. 23 la art. 52 alin. (2), alin. (3) la art. 55, art. 551, lit. c) la art. 56 alin. (2), art. 611; abrogă art. 27, art. 52 alin. (2) pct. 13, art. 61
Modificată: O.G. nr.27/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile poștale
- modifică art. 2 pct. 12, 13, 18 și 23, art. 7 alin. (6), art. 8 alin. (3) lit. a)-c), art. 16, art. 22 alin. (1), art. 23, art. 26, art. 30 alin. (1)-(4), art. 31 alin. (1) și (4), art. 35 alin. (1) lit. b), art. 42 alin. (1) lit. a), art. 472 alin. (2) și (3), art. 52 alin. (1) pct. 1 lit. b), art. 52 alin. (1) pct. 47, art. 52 alin. (2) pct. 7 și 16 și art. 58 alin. (2); introduce pct. 111 la art. 2, pct. 161-166 la art. 2, lit. b1) și b2) la alin. (6) al art. 8, alin. (6) la art. 10, lit. c) la alin. (1) al art. 42, pct. 71 la alin. (2) al art. 52, lit. c) la alin. (1) al art. 57 și lit. m) la alin. (1) al art. 58
  L. nr.238/2016 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 27/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile poștale
- aprobă cu modificări și completări O.G. nr. 27/2016 și modifică art. 2 pct. 13, art. 23, art. 50 alin. (1), art. 57 alin. (1) partea introductivă; introduce pct. 231 la art. 2, alin. (11) la art. 22, alin. (21) la art. 33
  L. nr.109/2019 privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul comunicațiilor electronice, serviciilor poștale și supravegherii pieței echipamentelor
- introduce alin. (4) la art. 53
  O.G. nr.27/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile poștale
- modifică art. 2 pct. 16 si 19, art. 3, art. 7 alin. (2), art. 7 alin. (4), art. 14, art. 38 alin. (6), art. 42 alin. (1), art. 46, art. 48 alin. (1) si (3), art. 50 alin. (1), art. 51, art. 52 alin. (2) pct. 4, art. 53 alin. (1) pct. 2 lit. c), art. 551 alin. (1) si (2); introduce pct. 241 la art. 2, alin. (9) la art. 5, alin. (21) la art. 7, lit. f1) la art. 8 alin. (3), alin. (41) la art. 9, pct. 24 la art. 52 alin. (2), lit. a1) la art. 57 alin. (1), lit. i1) la art. 58 alin. (1), alin. (31) la art. 60, art. 601; abrogă art. 33 alin. (3) lit. a)
  L. nr.136/2021 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 27/2019 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile postale
- aprobă O.G. nr. 27/2019


Duminică, 14 iulie 2024, 00:37

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.