LEGE nr.71 din 28 martie 2013
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.71 din 28 martie 2013 (organica)
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 52/2013
Cu functie: de modificare
Observatii:în cuprinsul altor acte normative care fac referire la Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A., sintagma «ministrul transporturilor și infrastructurii» se înlocuiește cu sintagma «ministrul delegat pentru proiecte de infrastructură de interes național și investiții străine».
Publicare: M.Of. nr. 171/29 mar. 2013
Functie activa:
Aprobă cu modificări: O.U.G. nr.96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative
- modifică art. 1 alin. (3), art. 3 alin. (2), art. 4 alin. (3), art. 4 alin. (4), art. 13, art. 15 alin. (1) și (3), art. 16 alin. (1), art. 19 alin. (2), art. 20, art. 22, art. 26 alin. (5), art. 33 pct. I lit. a), art. 33 pct. I lit. c), art. 33 pct. II, art. 33 pct. IV și V, art. 33 pct. IX, art. 33 pct. X; introduce alin. (4) la art. 1, alin. (3) - (8) la art. 3, alin. (31) - (36) la art. 4, alin. (41) - (46) la art. 4, alin. (2) - (6) la art. 10, alin. (6) la art. 12, art. 121, alin. (31) - (33) la art. 15, alin. (41) la art. 16, lit. m) la art. 32 alin. (1), alin. (31), (32) și alin. (5)- (7) la art. 32, pct. XII și XIII la art.33; abrogă art. 15 alin. (4), art. 26 alin. (6)
Modifică: O.G. nr.43/1997 privind regimul juridic al drumurilor
- în cuprinsul art. 11,20,21,35,40,41 alin. (14) lit. a), art. 44,46, 47, 59, 611 și 612 , sintagma «Ministerul Transporturilor» se înlocuiește cu sintagma «Ministerul Transporturilor sau Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură și Investiții Străine», după caz, iar sintagma «ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii» se înlocuiește cu sintagma «ordin al ministrului transporturilor sau ordin al ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes național și investiții străine», după caz. În cuprinsul art. 411 alin. (1), art. 57 și 58 sintagma «Ministerul Transporturilor» se înlocuiește cu sintagma «Ministerul Transporturilor și Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură și Investiții Străine», iar sintagma «ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii» se înlocuiește cu sintagma «ordin comun al ministrului transporturilor și al ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes național și investiții străine»
  O.U.G. nr.292/2000 pentru stabilirea unor măsuri privind reorganizarea și funcționarea Secretariatului General al Guvernului (abrogata prin O.U.G. nr.40/2016)
- aprobă O.U.G. nr. 96/2012 și modifică art. 5 alin. (2)
  L. nr.90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
- aprobă O.U.G. nr. 96/2012 și modifică art. 3 alin. (2), art. 15 lit. d)
  O.G. nr.15/2002 privind introducerea unor tarife de utilizare a infrastructurii de transport rutier (abrogata prin L. nr.226/2023)
- aprobă cu modificări O.U.G. 96/2012 și înlocuiește sintagma «Ministerul Transporturilor» cu sintagma «Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură și Investiții Străine sau Ministerul Transporturilor»,după caz, iar sintagma «ministrul transporturilor și infrastructurii» se înlocuiește cu sintagma «ministrul delegat pentru proiecte de infrastructură de interes național și investiții străine sau ministrul transporturilor»
  O.U.G. nr.84/2003 pentru înființarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administrația Națională a Drumurilor din România"
- sintagma «ministrul transporturilor și infrastructurii» se înlocuiește cu sintagma «ministrul delegat pentru proiecte de infrastructură de interes național și investiții străine».
  O.G. nr.42/2004 privind organizarea activității veterinare
- aprobă O.U.G. nr. 96/2012 și modifică art. 66 alin. (1), anexa nr. 1
  L. nr.346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii (abrogata prin O.U.G. nr.58/2016)
- aprobă O.U.G. nr. 96/2012 și modifică art. 28 alin. (3)
  O.U.G. nr.25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului (abrogata prin O.U.G. nr.121/2021)
- aprobă O.U.G. nr. 96/2012 și modifică art. 1 alin. (1) lit. d), art. 2 alin. (1)
  O.U.G. nr.30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Internelor și Reformei Administrative
- abrogă art. 1 alin. (2) lit. d), f), h) și j), art. 2 lit. f), art. 3 alin. (1) lit. a) pct. 4-6,8-20 și 26, art. 7 alin. (2), (6) și (7), art. 8 alin. (1), art. 9 alin. (2), art. 13 alin. (1)-(3) și art. 24; dispozițiile referitoare la domeniul administrație publică din cuprinsul art. 1 alin. (2) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. a) pct. 1 și 22 și lit. c) pct. 1 și ale art. 9 alin. (1) își încetează aplicabilitatea
  O.U.G. nr.22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații
- aprobă O.U.G. nr. 96/2012 și modifică art. 3 lit. a), d), e) și g), art. 10 alin. (1) pct. 2, 4, 6, 7, 9, 11 și 12, art. 10 alin. (2) pct. 11 și 201
  O.U.G. nr.23/2009 privind înființarea Fondului Român de Contragarantare
- aprobă O.U.G. nr. 96/2012 și modifică art. 5 alin. (1) lit. a), art. 10 alin. (2), art. 11
  L. nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local
- aprobă O.U.G. nr. 96/2012 și modifică art. 2 alin. (3) lit. a), art. 25 alin. (2), art. 33
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.339/2013 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative


Vineri, 21 iunie 2024, 01:18

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.