ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.24 din 10 aprilie 2013
pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea și utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, și pentru vânzarea unor imobile; proprietate privată a’statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.24 din 10 aprilie 2013
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.231/2013 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 145/2013
Cu functie: de modificare, de abrogare
În vigoare: Intră în vigoare la: 12.04.2013
Observatii:Titlu nou: Ordonanță privind unele măsuri pentru constituirea și utilizarea fondului locativ de protocol și bunuri mobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"
Publicare: M.Of. nr. 208/12 apr. 2013
Functie activa:
Abrogă: H.G. nr.126/2002 pentru stabilirea bazei materiale destinate activității de reprezentare și protocol
totodata, abrogă:
H.G. nr.266/2005 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 126/2002 pentru stabilirea bazei materiale destinate activității de reprezentare și protocol
Modifică: O.G. nr.19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea și utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, și pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"
- modifică titlul, art. 1, art. 2 partea introductivă, art. 2 lit. c), art. 6, art. 8 alin. (1); abrogă art. 8 alin. (2); orice referire la noțiunea de „fond locativ de protocol" se înlocuiește cu sintagma „fond locativ de protocol și bunuri mobile"
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.231/2013 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2013 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea și utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, și pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"
- completează art. I
Modificată: O.U.G. nr.98/2013 privind reglementarea situației juridice a unui imobil și modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2013 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea și utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, și pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"
- modifică anexa nr. 2
  O.U.G. nr.114/2013 privind modificarea titularilor dreptului de administrare a unor imobile aflate în domeniul public și privat al statului și pentru modificarea unor acte normative
- modifică anexa nr. 2
  O.U.G. nr.18/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind activitatea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", pentru schimbarea regimului juridic al unor imobile și pentru modificarea unor acte normative
- modifică anexa nr. 2
  O.U.G. nr.87/2014 pentru stabilirea unor măsuri privind situația juridică a unor bunuri din domeniul public și privat al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", a unor măsuri privind managementul situațiilor de urgență, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- introduce alin. (4) la art. II
  H.G. nr.353/2015 pentru stabilirea destinației unui imobil proprietate publică a statului, aflat în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"
- modifică anexa nr. 2
  H.G. nr.664/2015 privind scoaterea din baza materială destinată activității de reprezentare și protocol a unui imobil aflat în proprietatea publica a statului și în administrarea Regiei Autonome Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" și darea acestuia în folosința gratuită a Patriarhiei Romane
- modifică anexa nr. 2
  H.G. nr.59/2016 privind reglementarea regimului juridic al unui imobil aflat în domeniul public al statului și pentru completarea unor acte normative
- completează anexa nr. 2
  H.G. nr.260/2017 privind trecerea unui imobil, aflat în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", din domeniul privat al statului în domeniul public al statului, atribuirea destinației de reședință oficială pentru acest imobil și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- completează anexa nr. 2
  H.G. nr.1.198/2021 privind modificarea codului de clasificație al unui bun mobil, aflat în domeniul public al statului și în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", precum și pentru schimbarea titularului dreptului de administrare al acestuia
- modifică anexa nr. 2


Marți, 07 februarie 2023, 11:29

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.