HOTĂRÂRE nr.204 din 23 aprilie 2013
pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.204 din 23 aprilie 2013
Emitent: Guvern
Cu functie: de modificare
În vigoare: intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepția punctelor 35-37 ale articolului I, care vor intra în vigoare la 30 de zile de la data publicării acesteia
Publicare: M.Of. nr. 248/30 apr. 2013
Functie activa:
Modifică: H.G. nr.780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră
- modifică art. 1, art. 3 lit. d), f), l) și ț), art. 4, art. 5 alin. (1), art. 6 alin. (1) lit. b) și d), art. 7, art. 8 lit. c) și e), art. 9 alin. (1), (2), (5) și (6), art. 10, art. 142 alin. (7), art. 15 alin. (2) - (4), art. 16, art. 20, art. 21 alin. (1)- (5), (9), (12) și (14), art. 22, art. 24 alin. (1), (2), (4), (5), (7) și (8), art. 25 alin. (1) și (2), art. 28 alin. (1), art. 281 alin. (1), art. 281 alin. (2), art. 29,mențiunea privind transpunerea normelor comunitare, anexa nr. 5; introduce lit. x) și y) la art. 3, alin. (4) - (7) la art. 101, art. 144, art. 151, art. 152, alin. (7) la art. 17, alin. (7) la art. 18, alin. (31) la art. 21; abrogă art. 8 lit. d), art. 11, art. 12, art. 123 alin. (2) și (4), art. 13, art. 14, art. 18 alin. (6), art. 19 alin. (1), art. 26, art. 27, anexa nr. 3; sintagma "Agenția Națională pentru Protecția Mediului" se înlocuiește cu "autoritatea publică centrală pentru protecția mediului"
dispune republicarea
Functie pasiva:
Modificat: H.G. nr.578/2015 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, precum și a unor dispoziții din Hotărârea Guvernului nr. 204/2013 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră
- modifică art. III; introduce alin. (21) la art. II; abrogă art. II alin. (2) lit. h)
  H.G. nr.971/2016 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 204/2013 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră
- modifică art. II alin. (21)
  H.G. nr.393/2020 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, precum și pentru modificarea art. II din Hotărârea Guvemului’nr. 204/2013 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră
- modifică art. II alin.(1) și (21)


Marți, 29 noiembrie 2022, 22:12

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.