ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.34 din 23 aprilie 2013
privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
Contestari

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.34 din 23 aprilie 2013
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.86/2014 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 226/2013
Cu functie: de modificare, de abrogare
În vigoare: Intră în vigoare la: 13.05.2013
Publicare: M.Of. nr. 267/13 mai. 2013
Functie activa:
Abrogă: L. nr.214/2011 pentru organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor
Modifică: L. nr.18/1991 Legea fondului funciar
- modifică art. 78 alin. (1); introduce alin. (11) - (13) la art. 78, art. 1071; sintagma „pășuni și fânețe" se înlocuiește cu termenul „pajiști"
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.86/2014 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
- modifică art. 1 alin. (1), art. 2 lit. b), d) și f), art. 4, art. 5, art. 6, art. 7 alin. (1), art. 9 alin. (1) și (2), art. 10, art. 14 alin. (1) lit. d) și f), art. 14 alin. (2) lit. a), art. 14 alin. (2) lit. e), art. 18, art. 20 pct. 2 și 4; introduce alin. (11) și (12) la art. 1,alin. (71) - (73) la art. 9, alin. (9) la art. 9, lit. j) la art. 14 alin. (1), alin. (2) la art. 17; abrogă art. 1 alin. (2), art. 14 alin. (2) lit. d)
Modificată: O.U.G. nr.63/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul agriculturii
- modifică art. 2 lit. d), art. 10
Vezi si: D.C.C. nr.13/2015 DECIZIA nr. 13 din 15 ianuarie 2015 referitoare la la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 78 alin. (11) și (13) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, art. 78 alin. (12) din Legea fondului funciar nr. 18/1991 în forma anterioară modificărilor aduse prin Legea nr. 86/2014 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 și a dispozițiilor art. 3 lit. e), art. 4 alin. (1) în forma anterioară modificărilor aduse prin Legea nr. 86/2014 și art. 12 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
constată că prevederile art. 4 alin. (1) în forma anterioară modificărilor aduse prin Legea nr. 86/2014, sunt constituționale în măsura în care obligația de menținere în categoria de folosință a pajiștilor incumbă deținătorilor de pajiști înregistrate ca atare în Registrul agricol la data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2013
Modificată: O.U.G. nr.15/2015 pentru modificarea art. 2 lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură
- modifică art. 2 lit. d)
  L. nr.156/2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul agriculturii
- aprobă O.U.G. nr. 63/2014 și modifică art. 10
  L. nr.16/2016 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 15/2015 pentru modificarea art. 2 lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăti care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură
- modifică art. 2 lit. d), art. 5 alin. (3) lit. f), art. 5 alin. (4) și (5), art. 10 alin. (1); introduce alin. (41) la art. 5, alin. (11) la art. 5, alin. (21) și (5) la art. 6
  L. nr.159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a rețelelor de comunicații electronice, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării rețelelor de comunicații electronice
- introduce lit. b1 la art. 5 alin. (3)
  L. nr.44/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
- modifică art. 4 alin. (2), art. 5 alin. (4), (41), (5) și (7), art. 6 alin. (21), art. 9 alin. (2), art. 9 alin. (9), art. 10 alin. (1), art. 14 alin. (2) lit. b); introduce art. 51-53, alin. (11) la art. 6, alin. (21) și (22) la art. 9, alin. (10) la art. 9, lit. k)-n) la art. 14 alin. (1), lit. f) la art. 14 alin. (2), pct. 21-26 la art. 20, pct. 31 la art. 20; abrogă art. 5 alin. (3) lit. f), art. 5 alin. (9)-(11)
  O.U.G. nr.78/2019 privind modificarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri în domeniul agriculturii, precum și pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare
- modifică art. 10 alin. (1)
  O.U.G. nr.225/2020 Ordonantă de urgentă privind modificarea unor acte normative si stabilirea unor măsuri în domeniul agriculturii
- Termenul prevăzut la art. 10 alin. (1) se prorogă până la data de 1 ianuarie 2022
  O.U.G. nr.130/2021 privind unele măsuri fiscal- bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- termenul prevăzut la art. 10 alin. (1) se prorogă până la data de 1 ianuarie 2023
  L. nr.141/2022 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 78/2019 privind modificarea unor acte normative si stabilirea unor măsuri în domeniul agriculturii, precum si pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare
- aprobă O.U.G. nr. 78/2019
  L. nr.254/2022 pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 si a altor acte normative
- modifică art. 5 alin. (3) lit. b)
  L. nr.268/2022 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
- modifică art. 2 lit. d) pct. (i), art. 9 alin. (1), (2) si (22), art. 10 si art. 12 alin. (2); introduce lit. h) la art. 2
  L. nr.415/2023 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 44/2023 pentru stabilirea unor măsuri necesare optimizării procesului de implementare a proiectelor de infrastructură finantate din fonduri externe nerambursabile, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative
- modifică art. 10 alin. (1)


Sâmbătă, 24 februarie 2024, 04:36

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.