LEGE nr.165 din 16 mai 2013
privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
Contestari

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.165 din 16 mai 2013
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 109/2013
Cu functie: de modificare
Publicare: M.Of. nr. 278/17 mai. 2013
Functie activa:
Modifică: L. nr.18/1991 Legea fondului funciar
- introduce alin. (2) - (4) la art. 51; abrogă la 1 ianuarie 2016 art. 18 alin. (3)
  L. nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
- modifică art. 10 alin. (2), art. 31 alin. (4), art. 38 alin. (1); orice dispoziție referitoare la evaluarea imobilelor potrivit standardelor internaționale de evaluare și la măsura reparatorie a compensării cu alte bunuri sau servicii oferite în echivalent, se abrogă; sintagma „despăgubiri acordate în condițiile prevederilor speciale privind regimul stabilirii și plății despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv", se înlocuiește cu sintagma „măsuri compensatorii în condițiile legii privind unele măsuri pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv, în perioada regimului comunist în România"
  L. nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
- modifică art. II alin. (1) din titlul VI; abrogă art. 13, 14, 141, 142, art. 15 lit. a) - d) și lit. f), art. 16, 17, 18, 181 - 189, art. 22 din titlul VII
  L. nr.214/2011 pentru organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor (abrogata prin O.U.G. nr.34/2013)
- abrogă art. 5 și 12
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.478/2013 pentru promulgarea Legii privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
Modificată: L. nr.368/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
- modifică art. 1 alin. (2), art. 5 alin. (2), art. 12 alin. (1) și (2), art. 17 alin. (4) și (5), art. 19 lit. a), art. 32 alin. (1); introduce pct. 8 la art. 3, alin. (61) la art. 21
  O.U.G. nr.115/2013 pentru instituirea unui nou termen în care să se finalizeze situația prevăzută la art. 6 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, precum și pentru prorogarea unor termene
- prorogă termenul prevăzut la art. 10 alin. (1) până la 1 septembrie 2014; prorogă termenul prevăzut la art. 20 alin. (4) până la 1 ianuarie 2015;
  D.C.C. nr.88/2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 33 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
- dispozițiile art. 4 teza a doua sunt constituționale în măsura în care termenele prevăzute la art. 33 din aceeași lege nu se aplică și cauzelor în materia restituirii imobilelor preluate abuziv, aflate pe rolul instanțelor la data intrării în vigoare a legii.
Vezi si: D.C.C. nr.88/2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 33 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
  D.C.C. nr.210/2014 referitoare la excepția de necconstituționalitate a dispozițiilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 1 alin. (2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, în redactarea anterioară modificării acestor prevederi prin Legea nr. 368/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 165/2013
- dispozițiile art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 1 alin. (2) în redactarea anterioară modificării acestor prevederi prin Legea nr. 368/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 165/2013 sunt neconstituționale.
  D.C.C. nr.269/2014 DECIZIA nr. 269 din 7 mai 2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 4 teza a doua raportate la art. 7 alin. (1), art. 11 alin. (1) și (2), art. 16, art. 17 alin. (1) lit. a), art. 21 alin. (6) și (8), art. 31 alin. (5), art. 34 alin. (1), art. 35 alin. (2) și art. 50 lit. b) teza întâi din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
- prevederile art. 4 teza a doua sunt constituționale în măsura în care termenele prevăzute la art. 34 alin. (1) din aceeași lege nu se aplică și cauzelor în materia restituirii imobilelor preluate abuziv, aflate pe rolul instanțelor la data intrării în vigoare a legii
  D.C.C. nr.686/2014 DECIZIA nr. 686 din 26 noiembrie 2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 17 alin. (1) lit. a), art. 21 alin. (5), (8) și (9), precum și a celor ale art. 4 teza întâi raportate la cele ale art. 22, art. 23, art. 35 alin. (1) și (2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
- constată că dispozițiile art. 17 alin. (1) lit. a) și art. 21 alin. (5) și (8) sunt constituționale în măsura în care nu se aplică deciziilor/dispozițiilor entităților învestite cu soluționarea notificărilor, emise în executarea unor hotărâri judecătorești prin care instanțele s-au pronunțat irevocabil/definitiv asupra calității de persoane îndreptățite și asupra întinderii dreptului de proprietate
Modificată: L. nr.65/2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2013 pentru instituirea unui nou termen în care să se finalizeze situația prevăzută la art. 6 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, precum și pentru prorogarea unor termene
- modifică art. 45 alin. (4) și (6); introduce alin. (61)-(64) la art. 45; abrogă art. 45 alin. (5); prorogă termenul de la art. 20 alin. (4) până la 1 mai 2015
  O.U.G. nr.21/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, precum și a art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România
- introduce art. 151, alin. (62) la art. 21
  L. nr.168/2015 pentru completarea art. 6 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
- introduce alin. (6) la art. 6
  O.U.G. nr.66/2015 privind prorogarea termenelor prevăzute la art. 11 alin. (1), art. 20 alin. (5) și art. 27 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
- Termenele prevăzute la art. 11 alin. (1), art. 20 alin. (5) și art. 27 alin. (1) se prorogă până la data de 1 ianuarie 2017
  L. nr.103/2016 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, precum și a art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România
- modifică art. 31 alin. (2) și art. 33 alin. (4); introduce alin. (51) și (52) la art. 6, art. 151, alin. (62) la art. 21, alin. (10) la art. 21, alin. (21) la art. 31, alin. (4) și (5) la art. 34, lit. i) la art. 36 M. Of. nr. 278/17 mai 2013 modifică O.U.G. nr. 94/2000 - modifică art. 3 alin. (1) lit. a) și art. 3 alin. (5); introduce alin. (11) la art. 1, lit. f) și g) la alin. (1) al art. 3, alin. (11) la art. 3
  O.U.G. nr.98/2016 pentru prorogarea unor termene, instituirea unor noi termene, privind unele măsuri pentru finalizarea activităților cuprinse în contractele încheiate în cadrul Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la București la 27 ianuarie 2006, ratificat prin Legea nr. 205/2006, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. 6 alin. (5) și (51), art. 10 alin. (1) și art. 34 alin. (5) lit. b); introduce alin. (53) la art. 6; prorogă termenele prev. la art. 11 alin. (1) și art. 20 alin. (5) până la data de 1 ian. 2018
  L. nr.251/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
- modifică art. 31 alin. (21); introduce alin. (21) la art. 41; abrogă art. 41 alin. (2) la data de 1 ianuarie 2017
  D.C.C. nr.44/2017 DECIZIA nr. 44 din 31 ianuarie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 7 alin. (1) și ale art. 11 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
- suspendă pentru 45 de zile dispozițiile art. 7 alin. (1) și art. 11 alin. (1) (termenul se împlinește la 12 mai 2017) după care operează prevederile art. 147 din Constituție
Vezi si: D.C.C. nr.44/2017 DECIZIA nr. 44 din 31 ianuarie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 7 alin. (1) și ale art. 11 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
art. 7 alin. (1) și ale art. 11 alin. (1)
Modificată: L. nr.111/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/2016 pentru prorogarea unor termene, instituirea unor noi termene, privind unele măsuri pentru finalizarea activităților cuprinse în contractele încheiate în cadrul Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la București la 27 ianuarie 2006, ratificat prin Legea nr. 205/2006, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. 6 alin. (53), art. 10 alin. (1), art. 21 alin. (6) și art. 31; introduce alin. (31) și (32) la art. 32 și lit. d) la art. 34 alin. (5); abrogă art. 7, art. 11, art. 17 alin. (1) lit. c), art. 20 și art. 27-30
Vezi si: D.C.C. nr.395/2017 DECIZIA nr. 395 din 13 iunie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 13 alin. (1) si (3) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
- constată că prevederile art. 13 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România sunt constituționale în măsura în care restituirea terenurilor forestiere aparținând domeniului public al statului se realizează numai după trecerea prealabilă a acestor terenuri în domeniul privat al statului, în condițiile legii
  D.C.C. nr.671/2017 DECIZIA nr. 671 din 24 octombrie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 21 alin. (4) și art. 41 alin. (5) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
- sintagma sintagma „numai după epuizarea suprafețelor de teren agricol afectate restituirii în natură Identificate la nivel local” din cuprinsul art. 21 alin. (4)
Referită de: Decizie nr.12/2018 DECIZIA nr. 12 din 14 mai 2018 (Completul competent să judece recursul în interesul legii)
- art. 1 alin. (2)
Modificată: L. nr.212/2018 pentru modificarea si completarea Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 și a altor acte normative
- introduce alin. (11) la art. 35
Referită de: Decizie nr.80/2018 DECIZIA nr. 80 din 12 noiembrie 2018 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept)
- art. 21 alin. (6)
  Decizie nr.16/2019 DECIZIA nr. 16 din 20 mai 2019 (Completul competent să judece recursul în interesul legii)
- art. 21 alin. (3)
Modificată: L. nr.111/2019 pentru modificarea alin. (1) al art. 35 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
- modifică art. 35 alin. (1)
Referită de: Decizie nr.45/2019 DECIZIA nr. 45 din 14 octombrie 2019 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept)
- art. 35 alin. (2)
Modificată: L. nr.22/2020 pentru modificarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România si pentru completarea articolului 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din România
- modifică art. 3 pct. 7 si art. 21 alin. (6)
  O.U.G. nr.72/2020 pentru suspendarea aplicării prevederilor art. 21 alin. (6) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România și instituirea unor măsuri tranzitorii
- suspendă aplicarea prevederilor art. 21 alin. (6) până la data de 1 martie 2021
Vezi si: D.C.C. nr.602/2020 DECIZIA nr. 602 din 16 iulie 2020 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 41 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, în interpretarea dată prin Decizia nr. 40 din 14 noiembrie 2016, pronuntată de Înalta Curte de Casatie si Justitie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept
- art. 41 alin. (1), în interpretarea dată prin Decizia nr. 40 din 14 noiembrie 2016, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție — Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept
Modificată: L. nr.219/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
- modifică art. 21 alin. (6), art. 33 alin. (4); introduce alin. (31) la art. 31
  D.C.C. nr.189/2021 DECIZIA nr. 189 din 18 martie 2021 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 21 alin. (6) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, astfel cum au fost modificate prin Legea nr. 219/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
- suspendă pentru 45 de zile art. 21 alin. (6) (termenul se împlineste la data de 17 iunie 2021), după care operează prevederile art. 147 din Constitutie
Vezi si: D.C.C. nr.189/2021 DECIZIA nr. 189 din 18 martie 2021 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 21 alin. (6) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, astfel cum au fost modificate prin Legea nr. 219/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
- art. 21 alin. (6), astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 219/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
Referită de: Decizie nr.22/2021 DECIZIA nr. 22 din 12 aprilie 2021 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept)
- art. 43
  Decizie nr.46/2021 DECIZIA nr. 46 din 7 iunie 2021 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept)
- art. 21 alin. (6), astfel cum au fost modificate prin Legea nr. 219/2020
Modificată: L. nr.193/2021 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 72/2020 pentru suspendarea aplicării prevederilor art. 21 alin. (6) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România și instituirea unor măsuri tranzitorii
- aprobă cu modificări O.U.G. nr. 72/2020 si modifică art. 21 alin. (6)
Referită de: Decizie nr.57/2022 DECIZIA nr. 57 din 3 octombrie 2022 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept)
- dispozitiile art. 21 alin. (6), astfel cum au fost modificate prin Legea nr. 193/2021 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 72/2020 pentru suspendarea aplicării prevederilor art. 21 alin. (6) din Legea nr. 165/2013
Modificată: L. nr.215/2023 pentru modificarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 46/2008 - Codul silvic
- modifică art. 6 alin. (5) si art. 13 alin. (1)


Duminică, 10 decembrie 2023, 00:21

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.