LEGE nr.159 din 15 mai 2013
pentru modificarea și completarea Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.159 din 15 mai 2013
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 260/2012
Cu functie: de modificare, de abrogare
În vigoare: intră în vigoare la 60 zile de la publicare
Publicare: M.Of. nr. 283/20 mai. 2013
Functie activa:
Abrogă: O. nr.691/2007 al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și locuințelor, al ministrului economiei și finanțelor și al ministrului internelor și reformei administrative pentru aprobarea Normelor metodologice privind performanța energetică a clădirilor
Modifică: L. nr.372/2005 privind performanța energetică a clădirilor
- modifică art. 1, art. 2, art. 3 pct. 1, 3-5, 7-10, art. 4 alin. (2) lit. c), d) și h), art. 4 alin. (3) lit. d), art. 5, art. 7 alin. (1) lit. g), art. 10, art. 11, art. 12, art. 13, art. 14, titlul cap. VIII, art. 15, art. 16, art. 18, art. 19,art. 21, mențiunea privind transpunerea normelor comunitare; introduce pct. 11-25 la art. 3, lit. j) la art. 4 alin. (2), alin. (4) și (5) la art. 4, cap. VI1 cu art. 121 - 122, cap. VI2 cu art. 123-124, cap. VI3 cu art. 125-126, art. 131-133, art. 191, alin. (2) la art. 20, cap. X1 cu art. 201-202, cap. X2 cu art. 203 - 204, art. 211; abrogă art. 6, art. 22; sintagmele „Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului" și „Ministerul Economiei și Comerțului" se înlocuiesc cu sintagmele „Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice" și, respectiv, „Ministerul Economiei"
dispune republicarea
  O.G. nr.22/2008 privind eficiența energetică și promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie (abrogata prin L. nr.121/2014)
- abrogă art. 14 lit. c)
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.472/2013 privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor


Duminică, 26 mai 2024, 06:35

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.