HOTĂRÂRE nr.520 din 24 iulie 2013
privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală
Contestari

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.520 din 24 iulie 2013
Emitent: Guvern
Cu functie: de abrogare
Publicare: M.Of. nr. 473/30 iul. 2013
Functie activa:
Abrogă: H.G. nr.109/2009 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală
totodata, abrogă:
H.G. nr.968/2009 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală
H.G. nr.564/2011 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală
H.G. nr.665/2012 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală
  H.G. nr.110/2009 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale a Vămilor
totodata, abrogă:
H.G. nr.565/2011 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 110/2009 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale a Vămilor
Functie pasiva:
Modificat: H.G. nr.781/2014 privind deschiderea punctului internațional de trecere a frontierei și a Biroului Vamal de Frontieră Vicovu de Sus (România) - Krasnoilsk (Ucraina) și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală
- modifică art. 9 alin. (6), anexa nr. 8
  H.G. nr.987/2014 privind deschiderea punctului internațional de trecere a frontierei și a punctului vamal Vălcani - România și Vrbica - Republica Serbia
  H.G. nr.988/2014 privind deschiderea punctului internațional de trecere a frontierei și a punctului vamal Foeni - România și Jasa Tomic - Republica Serbia și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală
- modifică anexa nr. 8
  H.G. nr.633/2015 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, precum și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală
- modifică art. 7 lit. A pct. 30, art. 9 alin. (6), art. 25 alin. (3)
  H.G. nr.861/2015 privind transmiterea unei părți de imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Justiției în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte si darea acesteia în folosință gratuită Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Române
- modifică art. 2 alin. (3), art. 9 alin. (6)-(8), art. 11 alin. (4), titlul secțiunii a 4-a a cap. I, art. 13 alin. (3), (4), (9), (11) și (12), art. 14, art. 18, art. 21 alin. (1); introduce alin. (4) la art. 12, art. 131 și 132, art. 141, art. 231 și art. 261; abrogă art. 9 alin. (5); înlocuiește anexele nr. 1, 7 și 8
  H.G. nr.522/2016 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea si funcționarea Agenției Naționale de Administrare fiscală
- modifică art. 7 lit. A pct. 8, art. 11 alin. (5), (9) și (10), art. 132 alin. (1) și (2), art. 21 alin. (1),anexa nr. 8; modifică și înlocuiește anexa nr. 1; introduce alin. (11) și (12) la art. 132, alin. (3) la art. 15
  H.G. nr.862/2017 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, precum și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală și a Hotărârii Guvernului nr. 634/2015 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice
modifică art. 6 lit. l), art. 7 lit. A pct. 1 și 30, art. 9 alin.(6), art. 13 alin. (4), art. 14 alin. (1) și (2), art. 25 alin. (3); modifică și înlocuiește anexa nr. 1; abrogă art. 7 lit. A pct. 31, lit. C pct. 25, 27 și 29.
  H.G. nr.124/2018 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, precum și pentru modificarea art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală
-modifică art. 9 alin. (6)
  H.G. nr.502/2018 privind organizarea și funcționarea Oficiului Național pentru Achiziții Centralizate și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică și înlocuiește anexa nr. 8
  H.G. nr.884/2018 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală
- modifică art. 7 lit. D lit. a) pct. 16, art. 13 alin. (3), (9), (13) si (15), art. 132 alin. (1), (11) si (12); modifică si înlocuieste anexa nr. 1
  H.G. nr.174/2020 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea si funcționarea Agenției Naționale de Administrare fiscală
- modifică art. 9 alin. (6) și (8), art. 11 alin. (5), (9) și (10), art. 12 alin. (2), art. 13 alin. (13), art. 15 alin. (2) și (3), art. 17, art. 18 alin. (1), art. 19 alin. (1) și (4), art. 25 alin. (1) partea introductivă; înlocuieste anexele nr. 1, 3-5 și 8; introduce lit. f) la art. 5; abrogă art. 7 lit. D lit. b), art. 13 alin. (14), art. 16
  H.G. nr.238/2022 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, precum și pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală '.
- modifică art. 2 alin. (3), art. 3 alin. (2), art. 4, art. 5 lit. c), art. 6 lit. c), art. 7 lit. A, pct. 12, 13 si 21-23, art. 7 lit. A pct. 25, 32, 36 si 41-45 si 48, art. 7 lit. B pct. 2, 7, 15 si 26, art. 9 alin. (6), art. 11 alin. (9) si (10), art. 13 alin. (3), (7) si (12), art. 131 alin. (4), art. 231 , art. 25, modifică si înlocuieste anexele nr. 1 si 8; introduce pct. 49 la art. 7 lit. A si pct. 261 -264 la art. 7 lit. B; abrogă art. 6 lit. i) si j), art. 7 lit. A pct. 24 si 47 lit. C, art. 13 alin. (8), art. 141 alin. (3), art. 21, art. 22, art. 26 alin. (2), anexa nr. 7
dispune republicarea
  H.G. nr.642/2023 privind aprobarea Programului national de dotare cu echipamente a cabinetelor medicilor de familie sau pentru cabinetele medicale asociate, a Programului national de dotare cu echipamente a cabinetelor de planificare familială, a Programului national de dotare cu echipamente a centrelor comunitare integrate, a Programului national de dotare cu unităti mobile de terapie intensivă neonatală si a Programului national de dotare cu unităti mobile de screening pentru cancer, precum si pentru modificarea unor acte normative
- modifică art. 9 alin. (6) si anexa nr. 1: modifică nota privind numărul maxim de posturi
  H.G. nr.1.239/2023 pentru punerea în aplicare a măsurilor privind consolidarea capacitătii institutionale a Ministerului Finantelor instituite prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 81/2023 privind consolidarea capacitătii institutionale a Ministerului Finantelor, exercitarea controlului financiar de specialitate al statului, pentru unele reglementări specifice, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative si pentru modificarea unor acte normative
- modifică art. 9 alin. (6) si anexa nr. 1 - modifică nota privind numărul maxim de posturi


Luni, 15 aprilie 2024, 20:56

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.