ORDIN nr.2.333/C din 24 iulie 2013
al ministrului justiției privind aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii notarilor publici și a activitătii notariale nr. 36/1995

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.2.333/C din 24 iulie 2013
Emitent: Ministerul Justiției
Cu functie: de abrogare
În vigoare: intră în vigoare la 10 zile de la publicare
Publicare: M.Of. nr. 479/1 aug. 2013
Rectificare: M.Of. nr. 591/19 sep. 2013
Functie activa:
Abrogă: O. nr.710/C/1995 pentru adoptarea Regulamentului de punere in aplicare a Legii notarilor publici și a activitatii notariale, nr.36/1995
totodata, abrogă:
O. nr.233/C/1996 pentru completarea Regulamentului de punere in aplicare a Legii nr.36/1995, adoptat prin Ordinul ministrului justitiei nr.710/C/1995
O. nr.1.410/C/1996 pentru modificarea Regulamentului de punere in aplicare a Legii notarilor publici și a activitatii notariale nr.36/1995
O. nr.2.503/C/2002 al ministrului justiției privind modificarea Ordinului ministrului justiției nr. 710/C/1995 pentru adoptarea Regulamentului de punere în aplicare a Legii notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995
O. nr.1.758/C/2004 al ministrului justiției privind modificarea Ordinului ministrului justiției nr. 710/C/1995 pentru adoptarea Regulamentului de punere în aplicare a Legii notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995
O. nr.2.198/C/2006 al ministrului justiției privind modificarea Regulamentului de punere în aplicare a Legii notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, adoptat prin Ordinul ministrului justiției nr. 710/C/1995
O. nr.2.308/C/2006 al ministrului justiției privind modificarea și completarea Regulamentului de punere în aplicare a Legii notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, adoptat prin Ordinul ministrului justiției nr. 710/C/1995
O. nr.655/C/2007 al ministrului justiției pentru modificarea și completarea Regulamentului de punere în aplicare a Legii notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 710/C/1995
O. nr.1.850/C/2007 al ministrului justiției pentru modificarea și completarea Regulamentului de punere în aplicare a Legii notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, adoptat prin Ordinul ministrului justiției nr. 710/C/1995
O. nr.2.302/C/2007 al ministrului justiției privind modificarea Regulamentului de punere în aplicare a Legii notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 710/C/1995
O. nr.2.730/C/2008 al ministrului justiției privind modificarea Regulamentului de punere în aplicare a Legii notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, adoptat prin Ordinul ministrului justiției nr. 710/C/1995
O. nr.2.910/C/2009 al ministrului justiției și libertăților cetățenești privind modificarea Regulamentului de punere în aplicare a Legii notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, adoptat prin Ordinul ministrului justiției nr. 710/C/1995
O. nr.2.922/C/2010 al ministrului justiției privind completarea Regulamentului de punere în aplicare a Legii notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, adoptat prin Ordinul ministrului justiției nr. 710/C/1995
O. nr.2.923/C/2010 al ministrului justiției privind modificarea și completarea Regulamentului de punere în aplicare a Legii notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, adoptat prin Ordinul ministrului justiției nr. 710/C/1995
O. nr.81/C/2011 al ministrului justiției privind completarea Regulamentului de punere în aplicare a Legii notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, adoptat prin Ordinul ministrului justiției nr. 710/C/1995
O. nr.2.540/C/2012 al ministrului justiției privind modificarea și completarea Regulamentului de punere în aplicare a Legii notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 710/C/1995
Functie pasiva:
Rectificare: M.Of. nr. 591/19 sep. 2013
Modificat: O. nr.1.886/C/2016 al ministrului justiției pentru modificarea alin. 1 al art. 331 din Regulamentul de aplicare a Legii notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 2.333/C/2013
  O. nr.4.181/C/2016 al ministrului justiției pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului justiției în scopul corelării cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative
  O. nr.1.618/C/2017 al ministrului justiției pentru modificarea și completarea Regulamentului de aplicare a Legii notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 2.333/C/2013
  O. nr.6.887/C/2020 al ministrului justiției pentru modificarea și completarea Regulamentului de aplicare a Legii notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 2.333/C/2013


Sâmbătă, 03 iunie 2023, 00:11

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.