ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.74 din 26 iunie 2013
privind unele măsuri pentru îmbunătățirea și reorganizarea activității Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
Contestari

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.74 din 26 iunie 2013
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.144/2014 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 333/2013
Cu functie: de modificare, de abrogare
În vigoare: Intră în vigoare la: 29.06.2013
Publicare: M.Of. nr. 389/29 iun. 2013
Functie activa:
Abrogă: O.U.G. nr.91/2003 privind organizarea Gărzii Financiare
- la 90 zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzută la art. 13 alin. (1)
  L. nr.132/2004 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 91/2003 privind organizarea Gărzii Financiare
- la 90 zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzută la art. 13 alin. (1)
  H.G. nr.1.324/2009 privind organizarea și funcționarea Gărzii Financiare
- la 90 zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzută la art. 13 alin. (1)
  H.G. nr.566/2011 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.324/2009 privind organizarea și funcționarea Gărzii Financiare
- la 90 zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzută la art. 13 alin. (1)
Modifică: O.G. nr.86/2003 privind reglementarea unor măsuri în materie financiar-fiscală
- modifică art. 18 alin. (4), art. 21
  L. nr.304/2004 privind organizarea judiciară (abrogata prin L. nr.304/2022)
- introduce art. 1201
  L. nr.86/2006 privind Codul vamal al României
- modifică art. 5 alin. (1); abrogă art. 6 alin. (1)
Functie pasiva:
Modificată: O.U.G. nr.8/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative și alte măsuri fiscal- bugetare
- modifică art. 4 alin. (3); introduce alin. (16) și (17) la art. 4
Aprobată cu modificări: L. nr.144/2014 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea si reorganizarea activității Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum si pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. 4 alin. (1)-(6) și alin. (7) partea introductivă, art. 4 alin. (8), art. 4 alin. (11), art. 4 alin. (12) și (13), art. 7 alin. (4), art. 14; introduce alin. (71) la art. 4, alin. (111), alin. (131) și (132) la art. 4, alin. (5) și (6) la art. 7
Modificată: O.U.G. nr.83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
- abrogă art. 4 alin. (16) și (17)
  L. nr.199/2019 privind unele măsuri referitoare la Inspectorii antifraudă din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală - Direcția de combatere a fraudelor
- modifică art. 4 alin. (9); abrogă art. 3 alin. (3) si (4) si art. 4 alin. (10) - (15)
  O.U.G. nr.24/2020 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea și reorganizarea activității Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. 4 alin. (1), art. 5 alin. (1) si (4), art. 6 alin. (1) si art. 8 alin. (1); abrogă art. 3 alin. (2), art. 4 alin. (2) - (9) si art. 7 alin. (3) -(6)
  L. nr.268/2021 pentru înființarea Autorității Vamale Române și pentru modificarea unor acte normative
- modifică art. 14; abrogă art. 7 alin. (1) si (2)
  O.U.G. nr.188/2022 Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală si pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătătirea si reorganizarea activitătii Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative
- modifică art. 3 alin. (1), art. 6 alin. (2), art. 8 alin. (3), art. 14 partea introductivă
Vezi si: D.C.C. nr.80/2024 DECIZIA nr. 80 din 14 februarie 2024 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătătirea si reorganizarea activitătii Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, cu referire la sintagma "care au valoare probatorie de înscrisuri în procesul penal"
- sintagma „care au valoare probatorie de înscrisuri în procesul penal” din cuprinsul art. 8 alin. (4) este neconstitutională în ceea ce priveste procesulverbal si actul de control încheiate potrivit art. 8 alin. (3) din acelasi act normativ, precum si în ceea ce priveste „explicatiile scrise solicitate în conditiile art. 6 alin. (2) lit. f)” din acelasi act normativ.
Modificată: O.U.G. nr.23/2024 Ordonantă de urgentă privind unele măsuri pentru consolidarea capacitătii institutionale a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, reorganizarea activitătii acesteia, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative
- modifică art. 3, art. 4, art. 5 alin. (1) si (4), art. 6 alin. (1) si art. 8 alin. (1)


Joi, 30 mai 2024, 23:02

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.