ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.80 din 26 iunie 2013
privind taxele judiciare de timbru
Contestari

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.80 din 26 iunie 2013
Emitent: Guvern
Cu functie: de modificare, de abrogare
În vigoare: Intră în vigoare la: 29.06.2013
Observatii:în cuprinsul actelor normative aplicabile la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, toate trimiterile făcute la Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările și completările ulterioare, se consideră a fi făcute la prezenta ordonanță de urgență.
Publicare: M.Of. nr. 392/29 iun. 2013
Functie activa:
Abrogă: O.G. nr.32/1995 privind timbrul judiciar
totodata, abrogă:
L. nr.106/1995 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.32/1995 privind timbrul judiciar
L. nr.123/1997 pentru modificarea și completarea Ordonantei Guvernului nr.32/1995 privind timbrul judiciar
O.G. nr.10/1998 pentru modificarea articolului 8 din Ordonanta Guvernului nr.32/1995 privind timbrul judiciar
L. nr.120/1998 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.10/1998 pentru modificarea articolului 8 din Ordonanța Guvernului nr.32/1995 privind timbrul judiciar
O.G. nr.10/1999 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.32/1995 privind timbrul judiciar
L. nr.781/2001 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.10/1999 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.32/1995 privind timbrul judiciar
O.U.G. nr.77/2008 pentru completarea art. 3 din Ordonanța Guvernului nr. 32/1995 privind timbrul judiciar
L. nr.71/2009 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2008 pentru completarea art. 3 din Ordonanța Guvernului nr. 32/1995 privind timbrul judiciar
  L. nr.146/1997 privind taxele judiciare de timbru
totodata, abrogă:
L. nr.112/1998 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11/1998 pentru modificarea și completarea Legii nr.146/1997 privind taxele judiciare de timbru
L. nr.26/1999 pentru modificarea art. 17 din Legea nr.146/1997 privind taxele judiciare de timbru
O.G. nr.30/1999 pentru modificarea și completarea Legii nr.146/1997 privind taxele judiciare de timbru și a Ordonanței Guvernului nr.12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notarială
H.G. nr.752/1999 privind actualizarea taxelor judiciare de timbru prevăzute de Legea nr.146/1997
L. nr.169/2001 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.30/1999 pentru modificarea și completarea Legii nr.146/1997 privind taxele judiciare de timbru și a Ordonanței Guvernului nr.12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notarială
O.G. nr.34/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru
H.G. nr.1.278/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanței Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele și taxele locale
H.G. nr.561/2003 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanței Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele și taxele locale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.278/2002
O.G. nr.12/2005 pentru completarea art. 15 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru
L. nr.52/2005 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 12/2005 pentru completarea art. 15 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru
L. nr.439/2006 pentru completarea art. 15 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru
O.U.G. nr.212/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru
L. nr.276/2009 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 212/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru
L. nr.20/2012 pentru modificarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru
  L. nr.742/2001 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.34/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr.146/1997 privind taxele judiciare de timbru
Modifică: O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
- modifică art. 36
  L. nr.192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator
- modifică art. 592
Functie pasiva:
Modificată: L. nr.138/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative conexe
- modifică art. 10 alin. (1) lit. a); introduce alin. (3) la art. 26
Vezi si: D.C.C. nr.387/2015 DECIZIA nr. 387 din 27 mai 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 29 alin. (1) lit. i) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru
- dispozițiile art. 29 alin. (1) lit. i) sunt constituționale în măsura în care sunt scutite de la plata taxei judiciare de timbru acțiunile și cererile referitoare la despăgubirile civile pentru prejudiciile materiale și morale decurgând dintr-o cauză penală în condițiile în care fapta cauzatoare de prejudiciu, la momentul săvârșirii acesteia, era prevăzută ca infracțiune
Modificată: O.U.G. nr.1/2016 pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și a unor acte normative conexe
- modifică art. 10 alin. (1) lit. a)
  L. nr.177/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
- abrogă art. 40 alin. (3), art. 56
  O.U.G. nr.75/2019 Ordonantă de urgentă pentru completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeana, precum si pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru
- modifică art. 11 alin. (1) lit. b)
Referită de: Decizie nr.2/2020 DECIZIA nr. 2 din 20 ianuarie 2020 (Completul pentru soluționarea recursului în interesul legii)
- art. 28 raportat la art. 35 alin. (2), art. 9 și art. 34 alin. (3)
Modificată: L. nr.132/2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană, precum și pentru modificarea si completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru
- modifică art. 6 alin. (1) și (2); introduce alin. (21) la art. 6
Referită de: Decizie nr.25/2020 DECIZIA nr. 25 din 26 octombrie 2020 (Completul pentru solutionarea recursului în interesul legii)
- art. 55
Modificată: L. nr.32/2021 pentru completarea art. 7 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru
- introduce alin.(2) la art. 7
  L. nr.213/2021 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2019 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană, precum și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru
- aprobă O.U.G. nr. 75/2019
  L. nr.140/2022 privind unele măsuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilităti intelectuale si psihosociale si modificarea si completarea unor acte normative
- modifică art. 29 alin. (1) lit. e)


Duminică, 23 iunie 2024, 20:18

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.