ORDONANȚĂ nr.26 din 21 august 2013
privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță nr.26 din 21 august 2013
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.47/2014 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 353/2013
Cu functie: de modificare, de abrogare
Publicare: M.Of. nr. 549/29 aug. 2013
Functie activa:
Abrogă: O.U.G. nr.79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici
  L. nr.203/2009 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici
Modifică: O.U.G. nr.37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
- abrogă art. 15 alin. (1), (2) și (4)
  L. nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional
- abrogă art. 27 - 29 și art. 31
Functie pasiva:
Modificată: O.U.G. nr.8/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative și alte măsuri fiscal- bugetare
- modifică art. 9 alin. (2); introduce alin. (4) la art. 8
Aprobată cu modificări: L. nr.47/2014 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participate majoritară
- introduce art. 141
Modificată: O.U.G. nr.2/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și alte măsuri
- modifică art. 2 lit. a) și b)
  O.G. nr.11/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin directori indirect o participație majoritară
- modifică art. 4 alin. (1) lit. b) și d), art. 4 alin. (4), art. 6 alin. (1) și (3), art. 8 alin. (2), art. 10 alin. (1), art. 12, art. 13 alin. (1) lit. a), art. 13 alin. (2), (5) și (6); introduce alin. (5) la art. 4, alin. (11) la art. 6, alin. (4) la art. 10, art. 121; abrogă art. 9 alin. (4), art. 13 alin. (1) lit. f), art. 13 alin. (3), (31) și (4)
dispune republicarea
  L. nr.154/2016 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 11/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ- teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară
- aprobă cu modificări O.G. nr. 11/2016 și modifică art. 4 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (1), art. 6 alin. (11), art. 10 alin. (4)
  O.U.G. nr.53/2016 pentru modificarea și completarea art. 14 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară
- modifică art. 14 alin. (1); introduce alin. (11) la art. 14
  L. nr.119/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 53/2016 pentru modificarea și completarea art. 14 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară
- modifica art. 14 alin.(11)


Sâmbătă, 10 decembrie 2022, 00:15

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.