ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.88 din 18 septembrie 2013
privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaționale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
Contestari

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.88 din 18 septembrie 2013
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.25/2014 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 426/2013
Cu functie: de modificare
În vigoare: prevederile cap. III, cu art. 47- 49 intră în vigoare la 1 ianuarie 2014
Publicare: M.Of. nr. 593/20 sep. 2013
Functie activa:
Modifică: L. nr.571/2003 privind Codul fiscal (abrogata prin L. nr.227/2015)
- modifică art. 29619 alin. (2), titlul cap. II al titlului IX2, art. 29623 alin. (1) și (3), art. 29624 alin. (1), (4) și (9), art. 29625 alin. (2) și (4), art. 29628, art. 29629 alin. (6); introduce art. 641, alin. (71) la art. 84, lit. i) la art. 29621, alin. (21) și (22) la art. 29622, alin. (41) și (42) la art. 29624, alin. (10) la art. 29624, alin. (22) la art. 29625, alin. (41) la art. 29625; abrogă art. 29627 alin. (1) lit. a), art. 29629 alin. (1)
  L. nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
- modifică art. 257 alin. (2); abrogă art. 257 alin. (3) - (7)
  O. nr.617/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea documentelor justificative pentru dobândirea calității de asigurat, respectiv asigurat fără plata contribuției, precum și pentru aplicarea măsurilor de executare silită pentru încasarea sumelor datorate la Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate (abrogat prin O. nr.581/2014)
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.25/2014 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaționale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. 39 lit. b) și c)
Modificată: O.U.G. nr.83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
- modifică art. 8 și 9
Repusă în vigoare: D.C.C. nr.330/2015 DECIZIA nr. 330 din 30 aprilie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 48 pct. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaționale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu referire la prevederile art. 257 alin. (6) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
- art. 42 pct. 2
Modificată: L. nr.110/2015 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2015 pentru reglementarea unor măsuri bugetare
- modifică art. 45 alin. (1) și (2)
  O.U.G. nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare
- modifică art. 2 lit. e), art. 8 și art. 9
  O.U.G. nr.40/2016 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- introduce lit. h) la art. 39, alin. (4) - (6) la art. 45 (dispozițiile alin. (6) al art. 45 intră în vigoare la 30 iulie 2016)
  O.U.G. nr.84/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul financiar-fiscal
- modifică art. 2 lit. h), art. 4 și art. 9
  O.U.G. nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene
- modifică art. 9; introduce art. 321 și 322, alin. (4) - (8) la art. 33 și art. 37
  O.U.G. nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene
- modifică art. 9 alin. (2) si (3)
  O.U.G. nr.1/2020 Ordonantă de urgentă privind unele măsuri fiscal- bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative
- modifică art. 9 alin. (2) si (3) si art. 31
  O.U.G. nr.187/2022 Ordonantă de urgentă privind unele măsuri pentru îndeplinirea unor jaloane din Planul national de redresare si rezilientă în domeniul investitiilor publice si analizelor de cheltuieli
- modifică titlul cap. II, art. 37 lit. b), art. 38 lit. a) si c), art. 39 partea dispozitivă, art. 39 lit. d) si f), art. 40, art. 42 lit. a) - c), titlul cap. II sect. a 5-a, art. 43 alin. (1), art. 44 lit. b) si art. 45 alin. (1), (2) si (6); modifică si înlocuieste anexa; introduce art. 362 la cap. II sect. 1, alin. (6) la art. 43, alin. (41) la art. 45 si art.461; abrogă art. 39 lit. b), art. 41 si art. 43 alin. (2)
  L. nr.336/2023 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 40/2016 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative
- aprobă O.U.G. nr. 40/2016


Duminică, 16 iunie 2024, 03:13

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.