ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.91 din 2 octombrie 2013
privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.91 din 2 octombrie 2013
Emitent: Guvern
Respinsa prin: L. nr.1/2015 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 539/2013
Cu functie: de modificare, de abrogare
În vigoare: intră în vigoare la 25 octombrie 2013
Observatii:La data intrării în vigoare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal și a Legii nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, articolele 337-341 se abrogă.
Publicare: M.Of. nr. 620/4 oct. 2013
Functie activa:
Abrogă: L. nr.637/2002 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internațional privat în domeniul insolvenței
  O.G. nr.10/2004 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului instituțiilor de credit
- la 25 octombrie 2013
totodata, abrogă:
O.U.G. nr.37/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 10/2004 privind falimentul instituțiilor de credit
- la 25 octombrie 2013
L. nr.207/2011 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 10/2004 privind falimentul instituțiilor de credit
O.G. nr.12/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 10/2004 privind falimentul instituțiilor de credit
L. nr.15/2013 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 12/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 10/2004 privind falimentul instituțiilor de credit
  L. nr.278/2004 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 10/2004 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului instituțiilor de credit
  L. nr.85/2006 privind procedura insolvenței
- la 25 octombrie 2013
totodata, abrogă:
O.U.G. nr.173/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
L. nr.277/2009 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 173/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței și pentru modificarea lit. c) a art. 6 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru
L. nr.25/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
L. nr.169/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
  L. nr.381/2009 privind introducerea concordatului preventiv și mandatului ad-hoc
Modifică: L. nr.503/2004 privind redresarea financiară și falimentul societăților de asigurare (abrogata prin L. nr.17/2024)
- abrogă la 25 octombrie 2013 cap. III secțiunile 1-3, cap. IV și art. 83
  L. nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
- abrogă la 25 octombrie 2013 art. 175
  L. nr.255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală și pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții procesual penale
- abrogă la 25 octombrie 2013 art. 81
Functie pasiva:
Suspendată: D.C.C. nr.447/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 91/2013 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență
- suspendă pe o perioadă de 45 de zile prevederile O.U.G. nr. 91/2013 (termenul se împlinește la 16 dec. 2013, după care operează prevederile art. 147 alin. (1) din Constituție))
Vezi si: D.C.C. nr.447/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 91/2013 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență
Respinsă: L. nr.1/2015 pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 91/2013 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență


Miercuri, 17 aprilie 2024, 13:26

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.