ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.107 din 11 decembrie 2013
pentru stabilirea unor măsuri bugetare
Contestari

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.107 din 11 decembrie 2013
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.70/2014 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 87/2014
Cu functie: de modificare
În vigoare: Intră în vigoare la: 13.12.2013
Publicare: M.Of. nr. 782/13 dec. 2013
Functie activa:
Modifică: O.U.G. nr.74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană și a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare și gestionare a datelor necesare desfășurării politicii comune în domeniul pescuitului și a programului de control, inspecție și supraveghere în domeniul pescuitului și pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbției fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare
- modifică art. II alin. (4)
dispune republicarea
  O.U.G. nr.61/2011 pentru reglementarea unor măsuri privind finanțarea regiilor autonome aeroportuare cu specific deosebit, de interes local
- modifică art. 1-3, art. 5, art. 6; abrogă anexa
  O.U.G. nr.6/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea urior măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative
- modifică art. II alin. (4)
  O.U.G. nr.99/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013
- modifică art. 37 alin. (1), (4), (5) și (6)
  O.U.G. nr.103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
- introduce alin. (2) la art. 16
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.70/2014 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 107/2013 pentru stabilirea unor măsuri bugetare
- modifică și completează art. VII; completează art. XI; Introduce art. XI1; abrogă art. II și art. X
Modificată: O.U.G. nr.78/2014 privind modificarea art. VII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 107/2013 pentru stabilirea unor măsuri bugetare
- modifică art. VII


Vineri, 14 iunie 2024, 04:28

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.