ORDIN nr.1.547 din 19 decembrie 2013
al ministrului transporturilor privind delegarea de competență și desemnarea Regiei Autonome "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" ca organism tehnic specializat pentru exercitarea unor atribuții ce revin autorității competente în domeniul securității aviației civile, la nivel național, precum și pentru stabilirea unor măsuri necesare realizării acestei delegări de competențe

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.1.547 din 19 decembrie 2013
Emitent: Ministerul Transporturilor
Cu functie: de abrogare
În vigoare: intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2014, cu excepția art. 6 alin. (1) și art. 7 care intră în vigoare la data publicării
Publicare: M.Of. nr. 827/23 dec. 2013
Functie activa:
Abrogă: O. nr.1571/2012 pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 17/2011 privind controlul calității în domeniul securității aviației civile
totodata, abrogă:
O. nr.1.015/2013 al ministrului transporturilor, interimar, privind modificarea art. 5 alin. (1) din Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 1.571/2012 pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 17/2011 privind controlul calității în domeniul securitătii aviației civile
Functie pasiva:
Modificat: O. nr.1.556/2022 al viceprim-ministrului, ministrul transporturilor si infrastructurii, pentru modificarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 1.547/2013 privind delegarea de competentă si desemnarea Regiei Autonome "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" ca organism tehnic specializat pentru exercitarea unor atributii ce revin autoritătii competente în domeniul securitătii aviatiei civile, la nivel national, precum si pentru stabilirea unor măsuri necesare realizării acestei delegări de competente


Miercuri, 29 noiembrie 2023, 22:58

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.