REGULAMENT nr.5 din 20 decembrie 2013
privind cerințe prudențiale pentru institutiile de credit

Identificare act:
Numar/data: Regulament nr.5 din 20 decembrie 2013
Emitent: Banca Națională a României
Cu functie: de modificare, de abrogare
În vigoare: intră în vigoare la 1 ianuarie 2014
Observatii:(2) Instituțiile de credit vor finaliza demersurile necesare în vederea conformării cu dispozițiile titlului II, capitolul I din prezentul regulament, până la data de 30 iunie 2014, cu excepția art. 11, art. 12 alin. (2), art. 13 alin. (1), art. 18 alin. (1), art. 19, 23, 24, art. 29 alin. (3)-(4), art. 30 alin. (6)-(8), art. 35 alin. (2)-(4), art. 37 alin. (1), art. 38, art. 40 alin. (1), art. 47 și 48, care se vor aplica potrivit celor prevăzute la alin. (1). (3) Prevederile art. 286 alin. (1} lit a) și b) se aplică începând cu 1 ianuarie 2015. (4) Prevederile art. 255-280, precum și ale art. 291-296 se aplică începând cu 1 ianuarie 2016.
Publicare: M.Of. nr. 841/30 dec. 2013
Functie activa:
Abrogă: R. nr.3/2008 privind recunoașterea instituțiilor externe de evaluare a creditului
  R. nr.5/2008 privind aprobarea utilizării abordării standard ori a abordării standard alternative, pentru riscul operațional
  R. nr.18/2009 privind cadrul de administrare a activității instituțiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri și condițiile de externalizare a activităților acestora
- cu excepția prevederilor Capitolului II —Cadrul de administrare a activității instituțiilor de credit care se abrogă la data de 30 iunie 2014
  R. nr.25/2009 privind utilizarea abordării avansate de evaluare și aprobarea utilizării acestei abordări de către instituțiile de credit, pentru riscul operațional
totodata, abrogă:
R. nr.6/2011 pentru modificarea și completarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 25/2009 privind utilizarea abordării avansate de evaluare și aprobarea utilizării acestei abordări de către instituțiile de credit, pentru riscul operațional
  R. nr.26/2009 privind implementarea, validarea și evaluarea abordărilor bazate pe modele interne de rating pentru instituțiile de credit
Modifică: R. nr.26/2011 privind deținerile temporare de acțiuni/părți sociale în cursul unei operațiuni de asistență sau restructurare financiară a unei entități din afara sectorului financiar
Functie pasiva:
Modificat: R. nr.5/2014 pentru completarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 5/2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit
  R. nr.7/2015 pentru modificarea și completarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 5/2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit
  R. nr.9/2016 pentru modificarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 5/2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit
  R. nr.2/2017 pentru modificarea și completarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 5/2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit
  R. nr.1/2018 pentru modificarea și completarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 5/2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit și pentru abrogarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 16/2012 privind clasificarea creditelor și plasamentelor, precum și determinarea și utilizarea ajustărilor prudențiale de valoare și a Ordinului Băncii Naționale a României nr. 15/2012 privind raportarea situațiilor aferente aplicării Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 16/2012 privind clasificarea creditelor și plasamentelor precum și determinarea și utilizarea ajustărilor prudențiale de valoare
  R. nr.5/2018 pentru modificarea și completarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 5/2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit
  R. nr.11/2020 pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 5/2013 privind cerinte prudentiale pentru institutiile de credit
  R. nr.2/2022 pentru modificarea și completarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 5/2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit
  R. nr.5/2022 pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 5/2013 privind cerinte prudentiale pentru institutiile de credit si pentru abrogarea unor acte normative


Miercuri, 08 februarie 2023, 16:57

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.