ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.8 din 26 februarie 2014
pentru modificarea și completarea unor acte normative și alte măsuri fiscal- bugetare
Contestari

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.8 din 26 februarie 2014
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.197/2015 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 223/2014
Cu functie: de modificare
În vigoare: Intră în vigoare la: 28.02.2014
Publicare: M.Of. nr. 151/28 feb. 2014
Functie activa:
Modifică: L. nr.7/1996 LEGEA cadastrului și a publicității imobiliare
- modifică art. 3 alin. (1), art. 9 alin. (1) - (3), (6) și (12); introduce alin. (41) la art. 3, alin. (13) și (14) la art. 3, alin. (11) la art. 9, alin. (21) și alin. (22) la art. 9, alin. (31) și (32) la art. 9, alin. (71) la art. 9, alin. (121) și (122) la art. 9
  L. nr.96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.și instrumentele specifice de susținere a comerțului exterior
- modifică art. 12 alin. (2), art. 19, art. 20; introduce alin. (21) la art. 12
  O.U.G. nr.292/2000 pentru stabilirea unor măsuri privind reorganizarea și funcționarea Secretariatului General al Guvernului (abrogata prin O.U.G. nr.40/2016)
- modifică art. 5 alin. (2) lit. c)
  O.G. nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome
- modifică art. 1 alin. (7) și (8)
  O.G. nr.71/2001 privind organizarea și exercitarea activității de consultanță fiscală
- modifică art. 2, art. 3, titlul cap. II, art. 4, art. 8, art. 13, art. 20, art. 21 alin. (1), titlul cap. V1, art. 211, art. 213, art. 214, art. 215, art. 241, art. 25 alin. (1); abrogă art. 25 alin. (3) - (6); înlocuiește sintagma "societate/societăți comerciale" cu sintagma "societate/societăți"
dispune republicarea
  L. nr.571/2003 privind Codul fiscal (abrogata prin L. nr.227/2015)
- modifică art. 20 lit. e), art. 118 alin. (1) - (3), art. 1252 alin. (3) lit. b), art. 1524, art. 153 alin. (4), art. 2064 alin. (1) lit. b), art. 20628 alin. (11), art. 20669 alin. (132), art. 207 lit. i) și l), art. 208 alin. (2), anexa nr. 2 de la titlul VII; introduce alin. (21) la art. 74, pct. 261 la art. 1251 alin. (1), lit. h) la art. 133 alin. (5), alin. (41) la art. 1473, art. 1525, alin. (41) la art. 153, alin. (11) la art. 2067, art. 20672, alin. (4) la art. 209; abrogă art. 133 alin. (5) lit. e) pct. 9-11
dispune republicarea
  O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală (abrogata prin L. nr.207/2015)
- modifică art. 11 alin. (2), art. 49, art. 781 alin. (3) lit. b) și alin. (10), art. 100, art. 116 alin. (1), art. 116 alin. (5) lit. h), art. 120 alin. (7), art. 149 alin. (11), art. 209 alin. (1); introduce alin. (5) la art. 37, art. 531, alin. (6) la art. 56, art. 831, titlul VI2 cu art. 933, art. 1151, art. 1171, art. 1172, alin. (11) la art. 124; abrogă art. 83 alin. (5)
  O.U.G. nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare
- prevederile art. VII se suspendă până la 31 decembrie 2014, inclusiv
  O.U.G. nr.29/2011 privind reglementarea acordării eșalonărilor la plată (abrogata prin L. nr.207/2015)
- modifică art. 11 alin. (1), art. 161 alin. (2) lit. e)
  O.U.G. nr.74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea și reorganizarea activității Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. 4 alin. (3); introduce alin. (16) și (17) la art. 4
  O.G. nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară
- modifică art. 9 alin. (2); introduce alin. (4) la art. 8
  O.U.G. nr.103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
- modifică art. 18 alin. (3); introduce alin. (4) la art. 18, alin. (6) la art. 26
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.197/2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative și alte măsuri fiscal- bugetare
- modifică art. VII
Modificată: O.U.G. nr.52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule (abrogata prin O.U.G. nr.93/2022)
- abrogă art. XV


Marți, 16 iulie 2024, 13:20

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.