ORDIN nr.340 din 27 februarie 2014
al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind aprobarea Listei specialiștilor împuterniciți să constate contravențiile și să aplice sancțiunile prevăzute la art. 83 din Legea îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, precum și pentru aprobarea modelului legitimației de identificare a acestora și a modelului procesuiui-verbal de constatare a contravențiilor si de aplicare a sancțiunilor în domeniul îmbunătățirilor funciare

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.340 din 27 februarie 2014
Emitent: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Cu functie: de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 177/12 mar. 2014
Functie activa:
Abrogă: O. nr.1.202/2005 al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale privind aprobarea Listei specialiștilor împuterniciți să constate și să sancționeze contravențiile prevăzute la art. 82 din Legea îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, cu modificările și completările ulterioare, a modelului legitimației de identificare a acestora, precum și a modelului procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor în domeniul îmbunătățirilor funciare
totodata, abrogă:
O. nr.366/2008 al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 1.202/2005 privind aprobarea Listei specialiștilor împuterniciți să constate și să sancționeze contravențiile prevăzute la art. 82 din Legea îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, cu modificările și completările ulterioare, a modelului legitimației de identificare a acestora, precum și a modelului procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor în domeniul îmbunătățirilor funciare
Functie pasiva:
Abrogat: O. nr.946/2014 al viceprim-ministrului, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, privind aprobarea Listei și a atribuțiilor specialiștilor care își desfășoară activitatea în cadrul direcțiilor pentru agricultura județene și a municipiului București, care fac parte din Oficiul de reglementare a organizațiilor de îmbunătățiri funciare, și a Listei specialiștilor împuterniciți sa constate contravențiile și să aplice sancțiunile prevăzute la art. 83 din Legea îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, precum si pentru aprobarea modelului și conținutului legitimației speciale de identificare a acestora și a modelului procesului-verbal de constatare a contravențiilor și de aplicare a sancțiunilor în domeniul îmbunătățirilor funciare


Vineri, 31 martie 2023, 12:04

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.