LEGE nr.17 din 7 martie 2014
privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului
Contestari

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.17 din 7 martie 2014 (organica)
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 579/2013
Cu functie: de modificare
Publicare: M.Of. nr. 178/12 mar. 2014
Functie activa:
Modifică: L. nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului
- modifică art. 4 alin. (1) partea introductivă și alin. (2), art. 5, art. 51 alin. (2) și (3)
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.262/2014 pentru promulgarea Legii privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului "
Modificată: L. nr.68/2014 pentru modificarea alin. (1) al art. 29 din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996 și a Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului
- modifică art. 2 alin. (2), art. 5, art. 12 lit. c), art. 16
  L. nr.138/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative conexe
- modifică art. 20 alin. (2); introduce alin. (3) la art. 20
Vezi si: D.C.C. nr.755/2014 DECIZIA nr. 755 din 16 decembrie 2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 20 alin. (1) teza privitoare la antecontracte din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării- cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului
- prevederile art. 20 alin. (1) referitoare la exceptarea de la aplicarea Legii nr. 17/2014 a antecontractelor autentificate la notariat anterior intrării în vigoare a acesteia sunt neconstituționale
Modificată: D.C.C. nr.571/2015 DECIZIA nr. 571 din 15 septembrie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5 din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului
- art. 5
  L. nr.129/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- abrogă art. 23-27
  L. nr.175/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului
- modifică titlul, art. 4, art. 6 alin. (2) si (3), art. 7, art. 9, art. 10, art. 12, art. 14 lit. c) si d), art. 15, art. 16 si art. 17; introduce art. 41si 42, alin. (5) - (8) la art. 6, art. 71 si lit. e) la art. 14; abrogă art. 11 si art. 20 alin. (1); în tot cuprinsul legii, sintagma ”vânzare-cumpărare” se înlocuiește cu sintagma ”vânzare”, începând cu data de 13 octombrie 2020
  O.U.G. nr.104/2022 Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan si de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societătilor ce detin în administrare terenuri proprietate publică si privată a statului cu destinatie agricolă si înfiintarea Agentiei Domeniilor Statului
- modifică art. 4 alin. (1) partea introductivă si lit. a) si b), art. 4 alin. (2) lit. c), art. 41 alin. (2) lit. d) si e), art. 42 , art. 5, art. 6 alin. (3), art. 71 alin. (2), art. 9, art. 10 alin. (1), art. 12 alin. (1) lit. d), art. 16, art. 20 alin. (2); introduce alin. (61) la art. 7 si art. 201
Referită de: Decizie nr.58/2022 DECIZIA nr. 58 din 3 octombrie 2022 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept)
- art. 4 alin. (1)


Luni, 15 aprilie 2024, 06:21

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.