ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.18 din 16 aprilie 2014
pentru reglementarea unor măsuri privind activitatea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", pentru schimbarea regimului juridic al unor imobile și pentru modificarea unor acte normative

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.18 din 16 aprilie 2014
Emitent: Guvern
Cu functie: de modificare, de abrogare
În vigoare: Intră în vigoare la: 24.04.2014
Publicare: M.Of. nr. 305/24 apr. 2014
Rectificare: M.Of. nr. 402/30 mai. 2014
Functie activa:
Abrogă: O.U.G. nr.101/1999 privind valorificarea și transmiterea fără plată, a unor bunuri confiscate și a unor bunuri provenite din cadouri, devenite proprietate privată a statului, aflate în administrarea și, respectiv, în custodia Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"
totodata, abrogă:
L. nr.403/2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.101/1999 privind valorificarea și transmiterea, fără plată, a unor bunuri confiscate și a unor bunuri provenite din cadouri, devenite proprietate privată a statului, aflate în administrarea și, respectiv, în custodia Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"
Modifică: L. nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
- modifică art. 112 alin. (1)
  L. nr.215/2001 Legea administrației publice locale (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
- introduce alin. (5) la art. 15
  L. nr.273/2006 privind finanțele publice locale
- introduce art. 351
  O.U.G. nr.101/2011 privind reglementarea condițiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", precum și pentru modificarea unor acte normative
- modifică art. 121 alin. (6); introduce alin. (7) la art. 141; completează anexa nr. 3; prin teren aferent construcțiilor, în sensul prevederilor art. 6 se înțelege suprafața de teren deținută de proprietarul /coproprietarul construcției în baza unui contract de închiriere valabil la data intrării în vigoare a acestui act
  O.U.G. nr.24/2013 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea și utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, și pentru vânzarea unor imobile; proprietate privată a’statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"
- modifică anexa nr. 2
Functie pasiva:
Rectificare: M.Of. nr. 402/30 mai. 2014
Modificată: O.U.G. nr.98/2022 ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea conditiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome aAdministratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, a imobilelor proprietatea Regiei Autonome aAdministratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situatii speciale, precum si pentru modificarea unor acte normative, precum si pentru modificarea unui alt act normativ
- abrogă art. 18 pct. 4


Miercuri, 08 februarie 2023, 20:00

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.