LEGE nr.62 din 30 aprilie 2014
pentru modificarea si completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării si dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.62 din 30 aprilie 2014
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 88/2014
Cu functie: de modificare
Publicare: M.Of. nr. 328/6 mai. 2014
Functie activa:
Modifică: L. nr.346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii (abrogata prin O.U.G. nr.58/2016)
- modifică art.2, art. 42 alin. (3) lit. d), art. 9 alin. (4) și (5), titlul secțiunii a 6-a a cap. II, art. 22 alin. (1) lit. b) și alin. (3), art. 23 alin. (1), art. 23 alin. (3) partea introductivă, art. 23 alin. (5), art. 24, art. 25 alin. (3) liniuța a 3-a a lit. a) și lit. b), art. 26 alin. (1), art. 262 alin. (3) și (4), art. 27; introduce art. 91, alin. (11) la art. 16, alin. (3) și (4) la art. 19, lit. d1) și d2) la art. 25 alin. (3), alin. (31) la art. 25, art. 251, alin. (6) și (7) la art. 26; abrogă art. 9 alin. (6); la art.19 alin.(1) și (2), sintagma „programe de formare profesională” se înlocuiește cu sintagma „programe de formare profesională și antreprenorială”; în tot cuprinsul legii, sintagma „președintele autorității administrației publice centrale cu atribuții în domeniul întreprinderilor mici și mijlocii” se înlocuiește cu sintagma „conducătorul autorității administrației publice centrale cu atribuții în domeniul întreprinderilor mici și mijlocii”, iar sintagma „Agenția Națională pentru întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație” se înlocuiește cu sintagma „autoritatea administrației publice centrale cu atribuții în domeniul întreprinderilor mici și mijlocii”
dispune republicarea
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.402/2014 privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării si dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii


Marți, 25 iunie 2024, 11:31

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.