HOTĂRÂRE nr.507 din 18 iunie 2014
pentru actualizarea cuantumului chiriilor aferente imobilelor retrocedate și afectate unor destinații de interes public

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.507 din 18 iunie 2014
Emitent: Guvern
Cu functie: de modificare
Publicare: M.Of. nr. 459/24 iun. 2014
Functie activa:
Modifică: H.G. nr.1.886/2006 pentru stabilirea cuantumului chiriilor aferente imobilelor care fac obiectul prevederilor art. 16 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945- 22 decembrie 1989, ale art. 1 alin. (10) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România și ale art. 1 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România
- actualizează cuantumul chiriilor prev. în anexa nr. 1, pct. 1, 3 și 4, și în anexa nr. 2
Functie pasiva:
Abrogat: L. nr.65/2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2013 pentru instituirea unui nou termen în care să se finalizeze situația prevăzută la art. 6 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, precum și pentru prorogarea unor termene


Marți, 28 martie 2023, 20:25

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.