LEGE nr.85 din 25 iunie 2014
privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență
Contestari

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.85 din 25 iunie 2014 (organica)
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 90/2014
Cu functie: de modificare, de abrogare
Observatii:În actele normative în vigoare, sintagma "procedura reorganizării judiciare și a falimentului instituțiilor de credit" se înlocuiește cu sintagma "procedura falimentului instituțiilor de credit"
Publicare: M.Of. nr. 466/25 iun. 2014
Functie activa:
Abrogă: L. nr.637/2002 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internațional privat în domeniul insolvenței
  O.G. nr.10/2004 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului instituțiilor de credit
  L. nr.278/2004 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 10/2004 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului instituțiilor de credit
  L. nr.85/2006 privind procedura insolvenței
  O.U.G. nr.173/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
  L. nr.277/2009 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 173/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței și pentru modificarea lit. c) a art. 6 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru
  L. nr.381/2009 privind introducerea concordatului preventiv și mandatului ad-hoc
  L. nr.25/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
  O.U.G. nr.37/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 10/2004 privind falimentul instituțiilor de credit
  L. nr.169/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
  L. nr.207/2011 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 10/2004 privind falimentul instituțiilor de credit
  O.G. nr.12/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 10/2004 privind falimentul instituțiilor de credit
  L. nr.15/2013 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 12/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 10/2004 privind falimentul instituțiilor de credit
Modifică: L. nr.503/2004 privind redresarea financiară și falimentul societăților de asigurare (abrogata prin L. nr.17/2024)
- abrogă secțiunile 1-3 ale cap. III, cap. IV și art. 83
  L. nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
- abrogă art. 175
  L. nr.255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală și pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții procesual penale
- abrogă art. 81
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.473/2014 pentru promulgarea Legii privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență
Modificată: L. nr.312/2015 privind redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul financiar
- modifică art. 206, art. 212 alin. (1), art. 219 alin. (1), art. 220, art. 221 alin. (3), art. 226 alin. (1) și (5), art. 230, art. 232, art. 234, art. 313 alin. (2), art. 320 alin. (3), art. 321 alin. (4) și (6)-(9), art. 322; introduce alin. (2) la art. 5, art. 1961-1963, art. 2111, art. 2191, 2192, art. 3111 la cap. IV, art. 3181, alin. 31) la art. 320; abrogă art. 5 pct. 3, art. 207 alin. (1) lit. b), art. 209 lit. g), art. 215, art. 216 alin. (2)-(4), art. 217 alin. (2)-(4), art. 218 alin. (2) și (3), art. 226 alin. (4), art. 231
  L. nr.62/2016 pentru completarea art. 75 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență
- introduce lit. c) la alin. (2) al art. 75
  L. nr.1/2017 privind eliminarea unor taxe și tarife, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. 39 alin. (7) și art. 42 alin. (1)
Referită de: Decizie nr.53/2018 DECIZIA nr. 53 din 18 iunie 2018 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept)
- art. 105 alin. (1) și (2)
Modificată: O.U.G. nr.88/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul insolvenței și a altor acte normative
- modifică art. 5 alin. (1) pct. 31, 66, 71 si 72, art. 57 alin. (1), art. 59 alin. (1), art. 67 alin. (2), art. 75 alin. (3) si (4), art. 102 alin. (1), art. 133 alin. (5) lit. K, art. 143 alin. (1) si (3), art. 169 alin. (2) si (7), art. 170, art. 243 alin. (1), art. 244, art. 246 alin. (2), art. 248, art. 249 alin. (1), art. 249 alin. (2) lit. b), art. 250 alin. (1), art. 252 alin. (1), art. 258 lit. d) si e), art. 258 partea introductivă a lit. q), art. 260, art. 262 alin. (3), art. 263, art. 266 alin. (2), art. 267 alin. (1) si art. 324 alin. (1); introduce pct. 73 si 74 la art. 5 alin. (1), alin. (2) la art. 52, alin. (2) la art. 61, alin. (81) la art. 102, alin. (51)-(53) la art. 133, art. 1351, alin. (2) si (3) la art. 251, art. 2511, alin. (2)-(4) la art. 258, alin. (31)-(33) la art. 262 si alin. (3) la art. 267; abrogă art. 258 lit. c), art. 258 lit. q) pct. 1, art. 264 si art. 265
dispune republicarea
Referită de: Decizie nr.72/2018 DECIZIA nr. 72 din 15 octombrie 2018 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept)
- art. 102 alin. (1) teza I și a ll-a
  Decizie nr.5/2019 DECIZIA nr. 5 din 14 ianuarie 2019 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept)
- art. 133 alin. (4) lit. e)
  Decizie nr.12/2019 DECIZIA nr. 12 din 8 aprilie 2019 (Completul pentru soluționarea recursului în interesul legii)
  Decizie nr.49/2019 DECIZIA nr. 49 din 14 octombrie 2019 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept)
- art. 5 alin. (1) pct. 72
  Decizie nr.1/2020 DECIZIA nr. 1 din 20 ianuarie 2020 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept)
- art. 91 alin. (1), art. 102 alin. (8) și art. 154—158, raportate la dispozițiile art. 249 alin. (1) și (2) din Codul de procedură penală (respectiv art. 163 alin. 1 și 2 din Codul de procedură penală de la 1968)
  Decizie nr.19/2020 DECIZIA nr. 19 din 17 februarie 2020 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept)
- dispozițiile art. 90 alin. (1) și (2) și art. 5 pct. 20, coroborate cu prevederile art. 1.617 alin. (1) și (3) din Codul civil
Modificată: L. nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
- Dispozițiile art. 66 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, cu modificările și completările ulterioare, nu sunt aplicabile până la încetarea stării de alertă, dată de la care începe să curgă și termenul de 30 de zile pe care acestea îl prevăd. Corelativ până la aceeași dată, nu sunt aplicabile, în mod corespunzător, prevederile art. 66 alin. (2) și (3) din Legea nr. 85/2014, cu modificările și completările ulterioare; Pe durata stării de alertă se suspendă aplicabilitatea tezei finale a art. 5 pct. 72 și a tezei finale a art. 143 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, cu modificările și completările ulterioare.
  L. nr.113/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul insolvenței și a altor acte normative
- aprobă cu modificări și completări O.U.G. nr. 88/2018 și modifică art. 5 alin. (1) pct. 31 lit. b) si pct. 72, art. 57 alin. (1), art. 61 alin. (2), art. 75 alin. (3) si (4), art. 102 alin. (81), art. 143 alin. (1), art. 175 alin. (1), art. 234, art. 250 alin. (1), art. 260 alin. (2), art. 262 alin. (33); introduce pct. 121 si 75 la art. 5 alin. (1), alin. (3) la art. 91, art. 1611, art. 2341, alin. (31) la art. 337
Referită de: Decizie nr.17/2020 DECIZIA nr. 17 din 20 iulie 2020 (Completul pentru solutionarea recursului în interesul legii)
- art. 41 alin. (1) și art. 45 alin. (2) teza I
  Decizie nr.18/2020 DECIZIA nr. 18 din 7 septembrie 2020 (Completul pentru solutionarea recursului în interesul legii)
  Decizie nr.4/2021 DECIZIA nr. 4 din 15 martie 2021 (Completul pentru soluționarea recursului în interesul legii)
- art. 45 alin. (1) lit. a) si art. 43 alin. (7), coroborate cu prevederile art. 480 alin. (2) si alin. (3) din Codul de procedură civilă
  Decizie nr.42/2021 DECIZIA nr. 42 din 7 iunie 2021 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept)
- art. 123 alin. (1), (3) si (9)
Modificată: O.U.G. nr.102/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraților și pentru modificarea altor acte normative
- modifică art. 262 alin. (32);
  L. nr.320/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 312/2015 privind redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul financiar, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul financiar
- modifică mentiunea referitoare la transpunerea normelor Uniunii Europene; introduce art. 1612si art. 2342
  O.U.G. nr.62/2022 Ordonantă de urgentă pentru modificarea art. 262 alin. (32) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventă si a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 19/2022 privind unele măsuri referitoare la garantiile de bună executie constituite în cadrul contractelor de achizitie publică si al contractelor sectoriale
- modifică art. 262 alin. (32)
Referită de: Decizie nr.28/2022 DECIZIA nr. 28 din 9 mai 2022 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept)
- art. 45 alin. (1) lit. k) si o)
  Decizie nr.14/2022 DECIZIA nr. 14 din 27 iunie 2022 (Completul pentru solutionarea recursului în interesul legii)
- art. 169 alin. (1) lit. d) teza a doua
Modificată: L. nr.216/2022 pentru modificarea si completarea Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventă si a altor acte normative
- modifică art. 2, art. 3, la titlul preliminar denumirea cap. II, art. 4 pct. 2,3,5,8- 10, 12 si 13, art. 5 alin. (1) pct. 23, art. 5 alin. (1) pct. 29, art. 5 alin. (1) pct. 53 si 59, art. 5 alin. (1) pct. 71, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, la titlul I denumirea cap. II, art. 16, art. 17, art. 19, art. 20, art. 21, art. 22, art. 23, art. 24, art. 25, la titlul I cap. III denumirea sect. a 2-a, art. 26, art. 27, art. 28, art. 29, art. 30, art. 31, art. 32, art. 33, art. 34, art. 38 alin. (2) lit. c), art. 39 alin. (6), art. 41 alin. (2), art. 48 alin. (3) si (6), art. 51 alin. (3), art. 58 alin. (1) lit. m), art. 61, art. 62 alin. (4), art. 64 lit. j), art. 66 alin. (3), art. 67 alin. (1) lit. j), art. 78 alin. (1) lit. A partea introductivă si lit. b), art. 78 alin. (4), art. 87 alin. (4), art. 103, art. 104 alin. (1), art. 105 alin. (3) lit. b), art. 110 alin. (4), art. 111 alin. (4) si (5), art. 112 alin. (3), la titlul II cap. I sect. a 5-a titlul par. 2, art. 123 alin. (1) partea introductivă, art. 123 alin. (11), art. 131 alin. (2) lit. b) pct. 2, art. 132 alin. (1) lit. a), art. 132 alin. (4), art. 133 alin. (4) lit. d), art. 133 alin. (5) lit. K) lit. c), art. 133 alin. (52), art. 134 alin. (2), art. 137 alin. (1), art. 139 alin. (1) partea introductivă, art. 139 alin. (5), art. 140 alin. (3), art. 143 alin. (3), art. 144 alin. (1) si (3), art. 153 alin. (3), art. 154, art. 160 alin. (1), art. 161 pct. 2, art. 161 pct. 8, art. 175 alin. (1) si art. 181 alin. (1); introduce pct. 51 la art. 4, pct. 41 la art. 5 alin. (1), pct. 51 la art. 5 alin. (1), pct. 81 si 82 la art. 5 alin. (1), pct. 161 si 162 la art. 5 alin. (1), pct. 261 si 262 la art. 5 alin. (1), pct. 281 si 282 la art. 5 alin. (1), pct. 421 la art. 5 alin. (1), pct. 431 la art. 5 alin. (1), pct. 441 la art. 5 alin. (1), cap. III cuprinzând art. 51 - 56 , art. 61 - 64 art. 91 - 99 , art. 151 - 1513, art. 251 si 252, art. 291 ,art. 371, art. 401, lit. f) la art. 100 alin. (1), alin. (31) la art. 133, art. 1381, pct. 21 la art. 161, lit. a1) la art. 161 pct. 10, alin. (11) si (12) la art. 181, alin. (3) la art. 181 si art. 3391; abrogă art. 5 alin. (1) pct. 17, art. 5 alin. (1) pct. 27, art. 5 alin. (1) pct. 36, art. 5 alin. (1) pct. 65, art. 10 - 15, art. 35 - 37, art. 38 alin. (2) lit. a) si b) si art. 75 alin. (8)
dispune republicarea
Referită de: Decizie nr.19/2022 DECIZIA nr. 19 din 3 octombrie 2022 (Completul pentru solutionarea recursului în interesul legii)
- art. 262 alin. (4), prin raportare la prevederile art. 75
  Decizie nr.27/2022 DECIZIA nr. 27 din 12 decembrie 2022 (Completul pentru solutionarea recursului în interesul legii)
- art. 174, art. 173 alin. (2) si art. 180
Modificată: L. nr.49/2023 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 62/2022 pentru modificarea art. 262 alin. (32) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventă si a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 19/2022 privind unele măsuri referitoare la garantiile de bună executie constituite în cadrul contractelor de achizitie publică si al contractelor sectoriale
- modifică art. 262 alin. (32); introduce art. 253-255
  O.U.G. nr.71/2023 Ordonantă de urgentă pentru instituirea unei prelungiri a termenelor prevăzute la art. 262 alin. (32) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventă
- modifică art. 262 alin. (32)
  L. nr.17/2024 pentru modificarea si completarea Legii nr. 237/2015 privind autorizarea si supravegherea activitătii de asigurare si reasigurare, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative
- modifică art. 5 alin. (1) pct. 31, art. 243 alin. (1) si art. 245 alin. (2) partea introductivă; introduce alin. (11) la art. 243
Referită de: Decizie nr.2/2024 DECIZIA nr. 2 din 26 februarie 2024 (Completul pentru solutionarea recursului în interesul legii)
- dispozitiile art. 115 alin. (1), coroborate cu prevederile art. 32 si 33 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 80/2013, raportat la dispozitiile art. 197, art. 470 alin. (2) si (3), respectiv art. 486 alin. (2) si (3) din Codul de procedură civilă


Luni, 20 mai 2024, 05:11

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.