ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.41 din 18 iunie 2014
privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale prin reorganizarea Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.41 din 18 iunie 2014
Emitent: Guvern
Aprobata prin: L. nr.43/2015 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 575/2014
Cu functie: de modificare, de abrogare
În vigoare: Intră în vigoare la: 26.06.2014
Publicare: M.Of. nr. 472/26 iun. 2014
Functie activa:
Abrogă: O.U.G. nr.13/2006 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, prin reorganizarea Agenției SAPARD
  L. nr.198/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/2006 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, prin reorganizarea Agenției SAPARD
  O.U.G. nr.65/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/2006 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, prin reorganizarea Agenției SAPARD, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru eficientizarea activității Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură
  L. nr.46/2009 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 65/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/2006 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, prin reorganizarea Agenției SAPARD, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru eficientizarea activității Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură
  O.U.G. nr.104/2011 pentru modificarea art. 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 13/2006 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, prin reorganizarea Agenției SAPARD
  L. nr.96/2012 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 104/2011 pentru modificarea art. 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 13/2006 privind înființarea, organizarea șl funcționarea Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală șl Pescuit, prin reorganizarea Agenției SAPARD
  O.G. nr.24/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/2006 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, prin reorganizarea Agenției SAPARD
  L. nr.220/2012 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 24/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/2006 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit prin reorganizarea Agenției SAPARD
Modifică: H.G. nr.725/2010 privind reorganizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și a unor structuri aflate în subordinea acestuia (abrogat prin H.G. nr.1.185/2014)
- modifică art. 2 alin. (1) lit. g), art. 12 alin. (2), art. 16 alin. (1), anexa nr. 1, anexa nr. 2, anexa nr. 4; introduce alin. (2) și (3) la art. 8
Functie pasiva:
Modificată: O.U.G. nr.63/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul agriculturii
- abrogă art. 22, la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prev. la art. VI
Aprobată: L. nr.43/2015 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2014 privind înființarea, organizarea si funcționarea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, prin reorganizarea Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit
Repusă în vigoare: D.C.C. nr.342/2017 DECIZIA nr. 342 din 11 mai 2017 referitoare la excepția de ne constituționalitate a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2014 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, prin reorganizarea Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit
Modificată: L. nr.153/2017 Lege-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
- abrogă art. 16 alin. (2)
  O.U.G. nr.9/2023 ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit si politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum si a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014—2020 si pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul garantării, precum si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 41/2014 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale, prin reorganizarea Agentiei de Plăti pentru Dezvoltare Rurală si Pescuit
- modifică art. 1 alin. (2), art. 5 alin. (1), art. 7, art. 8 alin. (2); introduce alin. (4) la art. 5
  L. nr.147/2023 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 9/2023 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit si politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum si a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 si pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul garantării, precum si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 41/2014 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale, prin reorganizarea Agentiei de Plăti pentru Dezvoltare Rurală si Pescuit
- aprobă cu modificări si completări O.U.G. nr. 9/2023


Marți, 05 martie 2024, 13:53

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.