ORDIN nr.946 din 13 iunie 2014
al viceprim-ministrului, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, privind aprobarea Listei și a atribuțiilor specialiștilor care își desfășoară activitatea în cadrul direcțiilor pentru agricultura județene și a municipiului București, care fac parte din Oficiul de reglementare a organizațiilor de îmbunătățiri funciare, și a Listei specialiștilor împuterniciți sa constate contravențiile și să aplice sancțiunile prevăzute la art. 83 din Legea îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, precum si pentru aprobarea modelului și conținutului legitimației speciale de identificare a acestora și a modelului procesului-verbal de constatare a contravențiilor și de aplicare a sancțiunilor în domeniul îmbunătățirilor funciare

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.946 din 13 iunie 2014
Emitent: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Cu functie: de abrogare
Publicare: M.Of. nr. 476/28 iun. 2014
Functie activa:
Abrogă: O. nr.340/2014 al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind aprobarea Listei specialiștilor împuterniciți să constate contravențiile și să aplice sancțiunile prevăzute la art. 83 din Legea îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, precum și pentru aprobarea modelului legitimației de identificare a acestora și a modelului procesuiui-verbal de constatare a contravențiilor si de aplicare a sancțiunilor în domeniul îmbunătățirilor funciare
Functie pasiva:
Modificat: O. nr.1.791/2015 al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul viceprim- ministrului, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, nr. 946/2014 privind aprobarea Listei și a atribuțiilor specialiștilor care își desfășoară activitatea în cadrul direcțiilor pentru agricultură județene și a municipiului București, care fac parte din Oficiul de reglementare a organizațiilor de îmbunătățiri funciare, și a Listei specialiștilor împuterniciți să constate contravențiile și să aplice sancțiunile prevăzute la art. 83 din Legea îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului legitimației speciale de identificare a acestora și a modelului procesului- verbal de constatare a contravențiilor și de aplicare a sancțiunilor în domeniul îmbunătățirilor funciare
  O. nr.352/2020 al ministmlui agriculturii si dezvoltării rurale pentru modificarea anexei nr. 3 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii si dezvoltării rurale, nr. 946/2014 privind aprobarea Listei si a atributiilor specialistilor care îsi desfăsoară activitatea în cadrul directiilor pentru agricultură judetene si a municipiului Bucuresti, care fac parte din Oficiul de reglementare a organizatiilor de îmbunătătiri funciare, si a Listei specialistilor împuterniciti să constate contraventiile si să aplice sanctiunile prevăzute la art. 83 din Legea îmbunătătirilor funciare nr. 138/2004, precum si pentru aprobarea modelului si continutului legitimatiei speciale de identificare a acestora si a modelului procesului-verbal de constatare a contraventiilor si de aplicare a sanctiunilor în domeniul îmbunătătirilor funciare
  O. nr.335/2021 al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul viceprimministrului, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, nr. 946/2014 privind aprobarea Listei și a atribuțiilor specialiștilor care își desfășoară activitatea în cadrul direcțiilor pentru agricultură județene și a municipiului București, care fac parte din Oficiul de reglementare a organizațiilor de îmbunătățiri funciare, și a Listei specialiștilor împuterniciți să constate contravențiile și să aplice sancțiunile prevăzute la art. 83 din Legea îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului legitimației speciale de identificare a acestora și a modelului procesului-verbal de constatare a contravențiilor și de aplicare a sancțiunilor în domeniul îmbunătățirilor funciare
  O. nr.273/2022 al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru modificarea anexei nr. 3 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii si dezvoltării rurale, nr. 946/2014 privind aprobarea Listei si a atributiilor specialistilor care îsi desfăsoară activitatea în cadrul directiilor pentru agricultură judetene si a municipiului Bucuresti, care fac parte din Oficiul de reglementare a organizatiilor de îmbunătătiri funciare, si a Listei specialistilor împuterniciti să constate contraventiile si să aplice sanctiunile prevăzute la art. 83 din Legea îmbunătătirilor funciare nr. 138/2004, precum si pentru aprobarea modelului si continutului legitimatiei speciale de identificare a acestora si a modelului procesului-verbal de constatare a contraventiilor si de aplicare a sanctiunilor în domeniul îmbunătătirilor funciare


Joi, 09 februarie 2023, 14:10

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.