ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.63 din 1 octombrie 2014
pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul agriculturii

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.63 din 1 octombrie 2014
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.156/2015 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 51/2015
Cu functie: de modificare
În vigoare: Intră în vigoare la: 07.10.2014
Publicare: M.Of. nr. 730/7 oct. 2014
Functie activa:
Modifică: O.U.G. nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
- modifică art. 2 lit. d), art. 10
  O.U.G. nr.43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea și susținerea fermelor de familie și facilitarea accesului la finanțare al fermierilor
- modifică art. 2 lit. b) și e); introduce lit. f) la art. 2
  O.U.G. nr.64/2013 privind înființarea și acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor în agricultură și acordarea de compensații financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de boli ale animalelor, ale plantelor sau de un incident de mediu
- modifică titlul, art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 6, art. 9, art. 10, art. 11, art. 14, art. 15, art. 16; abrogă art. 17, 18 și 19
dispune republicarea
  O.U.G. nr.41/2014 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale prin reorganizarea Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit
- abrogă art. 22, la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prev. la art. VI
  O.U.G. nr.56/2014 privind trecerea Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură din subordinea Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale
- modifică art. 5 la data intrării în vigoare a H.G. prev. la art.VI
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.156/2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul agriculturii
- modifică art. I și II; modifică și completează art. III


Miercuri, 29 martie 2023, 21:49

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.