ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.65 din 15 octombrie 2014
pentru modificarea și completarea unor acte normative

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.65 din 15 octombrie 2014
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.125/2015 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 18/2015
Cu functie: de modificare, de abrogare
În vigoare: Intră în vigoare la: 20.10.2014
Publicare: M.Of. nr. 760/20 oct. 2014
Functie activa:
Abrogă: O. nr.242/2003 al ministrului administrației publice și al secretarului de stat al Autorității Naționale pentru Protecția Copilului și Adopție privind modalitatea de decontare a cheltuielilor efectuate de către asistenții maternali profesioniști pentru creșterea și îngrijirea copiilor aflați în plasament sau încredințare
  L. nr.326/2003 privind drepturile de care beneficiază copiii și tinerii ocrotiți de serviciile publice specializate pentru protecția copilului, mamele protejate în centre maternale, precum și copiii încredințați sau dați în plasament la asistenți maternali profesioniști
  L. nr.111/2004 pentru modificarea Legii nr. 326/2003 privind drepturile de care beneficiază copiii și tinerii ocrotiți de serviciile publice specializate pentru protecția copilului, mamele protejate în centre maternale, precum și copiii încredințați sau dați în plasament la asistenți maternali profesioniști
Modifică: O.U.G. nr.26/1997 privind protecția copilului aflat în dificultate (abrogata prin L. nr.153/2017)
- abrogă ordonanța cu excepția art. 20 alin. (31) și (33)
  L. nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului
- modifică art. 128 alin. (1) și (2), art. 129 alin. (4) și (5); introduce alin. (5) la art. 122, alin. (6) la art. 128, alin. (6) -(9) la art. 129
dispune republicarea
  L. nr.155/2010 LEGEA poliției locale
- introduce art. 351
  L. nr.277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei (abrogata prin L. nr.196/2016)
- modifică art. 5 alin. (1) și (2), art. 6 alin. (1) și (2); introduce alin. (11) la art. 34
  L. nr.124/2014 privind unele măsuri referitoare la veniturile de natură salarială ale personalului plătit din fonduri publice
- abrogă art.3 alin. (2)
Functie pasiva:
Modificată: O.U.G. nr.71/2014 privind modificarea art. X alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 65/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. X alin. (2)
Aprobată cu modificări: L. nr.125/2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 65/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative
- introduce un nou articol înaintea art. I, art. XII; abrogă art. VIII
Modificată: L. nr.143/2022 pentru modificarea si completarea art. 129 din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului si pentru stabilirea unor măsuri de asistentă socială
- abrogă art. V


Joi, 02 februarie 2023, 20:58

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.