LEGE nr.1 din 7 ianuarie 1991
privind protecția socială a șomerilor și reintegrarea lor profesională
Descriptori | Contestari

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.1 din 7 ianuarie 1991
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 1/8 ian. 1991 text
Republicare: M.Of. nr. 266/30 dec. 1991
  M.Of. nr. 199/14 aug. 1992
  M.Of. nr. 257/14 sep. 1994
Functie pasiva:
Modificată: L. nr.72/1991 pentru modificarea și completarea Legii nr.1/1991 privind protectia sociala a somerilor și reintegrarea lor profesionala (abrogata prin L. nr.76/2002)
Republicare: M.Of. nr. 266/30 dec. 1991
Modificată: L. nr.86/1992 pentru modificarea și completarea Legii nr.1/1991 privind protectia sociala a somerilor și reintegrarea lor profesionala (abrogata prin L. nr.76/2002)
Republicare: M.Of. nr. 199/14 aug. 1992
Modificată: L. nr.57/1994 pentru modificarea și completarea Legii nr.1/1991 privind protectia sociala a somerilor și reintegrarea lor profesionala (abrogata prin L. nr.76/2002)
Republicare: M.Of. nr. 257/14 sep. 1994
Modificată: O.U.G. nr.9/1997 cu privire la unele masuri de protectie pentru persoanele ale caror contracte individuale de munca vor fi desfacute ca urmare a concedierilor colective prin aplicarea programelor de restructurare, privatizare, lichidare (abrogata prin O.U.G. nr.98/1999)
introduce lit.e și f la art.24 alin.(1)
  L. nr.65/1997 pentru modificarea și completarea Legii nr.1/1991 privind protectia sociala a somerilor și reintegrarea lor profesionala, republicata (abrogata prin L. nr.76/2002)
modifică art.24 alin.(1) lit.d, art.24 alin.(2) partea introductivă și lit.a, art.24 alin.(3); introduce lit.d la art.24 alin.(2)
  O.U.G. nr.35/1997 privind masurile de stimulare a persoanelor fizice și juridice pentru incadrarea in munca a absolventilor institutiilor de invatamant (abrogata prin L. nr.76/2002)
introduce lit.g și h la art.24 alin.(1)
  O.U.G. nr.47/1997 privind modificarea și completarea unor acte normative in vederea eliminarii legaturilor dintre nivelul unor drepturi salariale, de asigurari sau de asistenta sociala și nivelul salariului de baza minim brut pe tara
modifică art.4 alin.(1) și alin.(2), art.6 alin.(1) lit.b și lit.d, art.12 alin.(2), art.13 alin.(1), art.24 alin.(1) lit.a; introduce alin.(11) la art.4
Vezi si: D.C.C. nr.81/1998 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.6 alin.(1) lit.e) din Legea nr.1/1991 privind protecția socială a șomerilor și reintegrarea lor profesională, republicată
Modificată: L. nr.126/1998 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.47/1997 privind modificarea și completarea unor acte normative în vederea eliminării legăturilor dintre nivelul unor drepturi salariale, de asigurări sau de asistență socială și nivelul salariului de bază minim brut pe țară
modifică art.4 alin.(1), alin.(11) și alin.(2)
  O.U.G. nr.98/1999 privind protecția socială a persoanelor ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective
modifică art.24 alin.(1) lit.e și f; introduce lit.f la art.20 alin.(2) și lit.i și j la art.24 alin.(1)
  L. nr.312/2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.98/1999 privind protecția socială a persoanelor ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective
abrogă lit.i și j de la art.24 alin.(1) introduse prin O.U.G.nr.98/1999
Abrogată: L. nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă


Sâmbătă, 03 decembrie 2022, 01:07

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.